14. december 2012

Žilinský kraj sa v januári predstaví na veľtrhu ITF ako hlavný partner

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 14. december 2012

Žilinský samosprávny kraj sa ako hlavný partner predstaví počas prvého dňa medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Incheba Expo Bratislava. V poradí 19. veľtrh sa bude konať od 24. do 27. januára 2013. ŽSK svoj program predstaví odbornej verejnosti vo štvrtok 24. januára 2013 v popoludňajších hodinách. Prezentácia aktivít kraja v cestovnom ruchu sa bude niesť predovšetkým v znamení templárov. Rytierske výpravy sú súčasťou podujatí v rámci projektu Objavme spolu Žilinský kraj spolufinancovaného Európskou úniou a zahŕňajú množstvo aktivít, ktoré kraj predstaví na veľtrhu v čase od 13:30 do 17:00 h. „Templárske výpravy podporujú kultúrny turizmus nášho kraja. Návštevníci prostredníctvom nich môžu spoznať kus našej histórie a kultúrne pamiatky,“ povedal o projekte predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorému bude patriť úvodné slovo programu.
Prezentácia výprav sa uskutoční doslova naživo a vtiahne tak odborníkov z oblasti turizmu do čias dávno minulých. Templári z Cechu Terra de Selinan zo Žiliny sa chopia zbraní a predstavia stredoveké bojové umenie, poodhalia tajomstvo prijímania do svojich radov a oživia legendu o Johannesovi Gottfriedovi vo Herbersteinovi, templárskom vizitátorovi, ktorý je údajne pochovaný pod oltárom malebného kostolíka v Ludrovej pri Ružomberku. Počas hlavného programu zaznejú aj tóny stredovekej hudby v podaní skupiny Gailard z Liptovského Mikuláša, ktorá dotvorí atmosféru stredoveku. Prezentáciu stredoveku kraj uzatvorí film o hradoch v Žilinskom kraji.
Popri hlavnom programe sú pripravené aj rôzne sprievodné aktivity. Do čias templárov sa návštevníci môžu preniesť aj vďaka ochutnávkam stredovekej kuchyne, alebo si môžu pozrieť výstavu fotografií z templárskych výprav z Radole, Likavy, Blatnice, Strečna a Oravského hradu.
Okrem toho svoje aktivity odprezentujú aj krajská a oblastné organizácie cestovného ruchu z územia Žilinského kraja. Počas celého programu bude prebiehať ochutnávka syra a syrových výrobkov, ktorú pripraví obľúbený Salaš Krajinka z Ružomberka. Ochutnávky a prezentácie spestrí hudobný program v podaní skupiny ProStavbár.
Veľtrh ITF Slovakiatour patrí nielen medzi najvýznamnejšie veľtrhy na Slovensku, ale aj v regióne Strednej Európy. Je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a každoročne prináša odbornej i širokej verejnosti komplexný pohľad nacestovanie prostredníctvom prezentácie zúčastnených cestovných kancelárií, domácich a zahraničných regiónov a subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK