13. marec 2012

- Maturity sa začali

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 13. marec 2012

Na stredných školách začali dnes písomné maturitné skúšky. Skúšku dospelosti absolvujú aj študenti 66 škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 6853 žiakov si dnes, v utorok 13. marca 2012, preverilo svoje vedomosti testom a slohom zo slovenského jazyka a literatúry, v stredu nasleduje maturita z cudzieho jazyka a vo štvrtok sa stredoškoláci popasujú s matematikou.

Najviac maturantov zo ŽSK v aktuálnom školskom roku 2011/2012 študuje na Hornom Považí, kde maturuje 1970 študentov, nasleduje oravský región s 1559 žiakmi. V Liptove ukončí tento rok svoje štúdium maturitnou skúškou 1267 študentov a v regióne Turca 1055 študentov. Na kysuckých školách sa na skúšku dospelosti prihlásilo 1002 žiakov. „Chcel by som popriať všetkým maturantkám a maturantom šťastnú ruku, pokojnú myseľ a pevné nervy pri skúškach dospelosti, ako sa maturity zvykli nazývať,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Maturantov čaká aj v tomto školskom roku niekoľko noviniek. Gymnazisti si po novom nemôžu vybrať úroveň cudzieho jazyka, a povinne maturujú z vyššej úrovne cudzieho jazyka – B2. Študenti stredných odborných škôl a konzervatórií majú naďalej na výber spomedzi úrovní cudzieho jazyka. V testoch z matematiky pribudnú tento rok príklady viažuce sa na grafy a schémy.

Náhradné písomné maturity pre všetkých tých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli zúčastniť riadneho termínu, sa uskutočnia 17. – 20. apríla 2012. O mesiac neskôr – 21. mája až 8. júna čakajú končiacich stredoškolákov ústne maturitné skúšky.

Link na zoznamy stredných škôl
http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=4186

Peter Kubica
hovorca ŽSK