13. august 2012

- O spoločné slovensko-poľské mikroprojekty je stále veľký záujem

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 13. august 2012

Obce, mestá či združenia zo Žilinského samosprávneho kraja sa už po tretí krát mohli zapojiť do výzvy pre fond mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 – 2013. Prijímanie žiadostí sa skončilo 31. júla 2012 a k tomuto dátumu sa do výzvy prihlásil veľký počet záujemcov. ŽSK zaevidoval dovedna 151 projektov, ktoré podali miestne samosprávy, neziskové organizácie, kultúrne, sociálne či školské zariadenia. „Aktuálna tretia výzva je zameraná na podporu a rozvoj slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce v oblasti rozvoja cestovného ruchu, modernizáciu a rozvoj turistickej infraštruktúry, podporuje aktivity na zachovanie a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, rozvoj v oblasti zdravia, vzdelávania či športu. Predložené žiadosti v októbri zhodnotí Monitorovací podvýbor a rozhodne, ktoré z projektov sa napokon budú realizovať,“ vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár.
Do výzvy sa medzi inými zapojila i kysucká obec Staškov, rodisko Jána Krónera, s projektom s názvom „Nadväzujeme na úspešnú slovensko–poľskú spoluprácu: Króner – Kamińska. Obec Radoľa predložila projekt „Po stopách legiend sv. Vojtecha a sv. Jána Sarkandera“.
Zaviesť moderné trendy v zdravotníctve vďaka finančnej dotácii z eurofondov, je snahou Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej. V Oravskej Lesnej majú záujem zachovať slovensko-poľské tradície prostredníctvom tradičných regionálnych jedál.
V Hornom Považí sa žiadatelia zamerali na rozvoj športu a turistiky. Obec Súľov – Hradná žiada finančný príspevok z európskych zdrojov na projekt „Cykloturistika cez hranice bez hranice“, v Závažnej Porube by chceli cestovať bicyklom za krásami prírody a Hričovské Podhradie má záujem vybudovať náučný turistický chodník na Hričovský hrad.
Spoločnej slovensko-poľskej téme – ovčiarstvu, sa chce venovať Liptovské múzeum v Ružomberku prostredníctvom projektu „Ovčia vlna v súčasnosti a v minulosti pre krásu a úžitok“. Turčianska obec Mošovce sa snaží získať grant na zatraktívnenie mošovského parku pre tradičné podujatia. Diadém, združenie z Turca, napísalo projekt na záchranu Hradu Blatnica. V Žilinskom kraji sa doteraz uskutočnili dve výzvy cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce, v rámci ktorých sa podarilo zrealizovať dovedna 89 mikroprojektov. Vďaka nim sa regióny oboch partnerských krajín zatraktívnili, zapojené samosprávy a inštitúcie si vymenili množstvo vzájomných skúseností a výrazne prispeli k zachovaniu tradícii na oboch stranách.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK