12. september 2012

Športové schopnosti a vedomosti študentov preverí Župná kalokagatia

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 12. september 2012

Študenti stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) si opäť zmerajú sily na krajskom kole 6. ročníka Župnej kalokagatie. Vyhlasovateľom tejto športovo-vedomostnej súťaže je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).
V piatok 14. septembra 2012 sa v Spojenej škole v Turanoch stretnú víťazné družstvá a družstvá umiestnené na druhom mieste z regionálnych kôl. Dovedna 10 päťčlenných zmiešaných tímov bude medzi sebou súťažiť vo viacerých disciplínach. Fyzické sily a športovú zručnosť súťažiacich preverí orientačný beh v teréne na trojkilometrovej trati, streľba zo vzduchovky, hod granátom na cieľ či prechod po lane. Bežecká trasa bude rozdelená na 6 stanovíšť, kde si pretekári otestujú teoretické vedomosti z oblasti protipožiarnej a civilnej ochrany, z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), zodpovedajú na otázky z histórie, geografie, ekonomiky, trestnoprávnej zodpovednosti, dopravy či histórie športu a svoju šikovnosť budú musieť preukázať tiež na praktických ukážkach zdravotnej prípravy, vyskúšajú si v praxi resuscitáciu, no neobíde ich ani čítanie z mapy či určovanie azimutu. „V starom Grécku bola kalokagatia ideálom harmonicky, fyzicky, duševne, ale najmä mravne kultivovanej osobnosti.Snahou Žilinského samosprávneho kraja je prinavrátiť šport do škôl, a preto sa snažíme vytvárať vhodné podmienky pre športové aktivity na našich školách. Jednou z nich je i organizovanie takýchto športových súťaží. Župná kalokagatiu organizujeme už od roku 2006, kedy bol jej nultý ročník. Počas tejto doby si získala množstvo priaznivcov a teší sa obrovskému úspechu,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Najlepšie družstvo zo Žilinského kraja čaká celoštátna reprezentácia na celoslovenskom finále Župnej kalokagatie 2012, na ktorej si bude môcť porovnať svoje schopnosti a kvality s víťaznými družstvami z ďalších siedmych krajov. Finále sa bude konať 5. októbra 2012 o 9:30 hod. v priestoroch Strelnice v Turanoch a okrem víťazov krajských kôl sa ho zúčastnia aj hosťujúce družstvá z Moravskosliezskeho kraja, Ústeckého kraja a z Malopoľského vojvodstva. Minulý rok sa z krajského kola prebojovalo do celoslovenského finále Gymnázium Tvrdošín, ktoré si odnieslo bronzovú medailu.

 

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK