12. november 2012

Martinský cestovateľský festival ponúkol divákom nevšedný zážitok

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 12. november 2012

Druhý ročník festivalu ponúkol divákom inšpiráciu a motiváciu na nové výlety prostredníctvom štrnástich prednášok z cestovania po rôznych regiónoch sveta.
Myšlienka Martinského cestovateľského festivalu, ktorý počas uplynulého víkendu napísal svoju druhú kapitolu, je o cestovaní, ľuďoch, kultúre a prírode. Festival ponúka ľudom alternatívu v trávení voľného času, umožňuje výmenu skúseností, oboznamuje verejnosť s prírodnými a kultúrnymi krásami v jednotlivých regiónoch sveta, približuje tradície, ktoré vnímajú ľudia pri potulkách svetom. Festival tiež dáva možnosť zoznámiť sa so životom cestovateľov v jednotlivých krajinách sveta a to prostredníctvom premietania fotografií, filmov a diskusiou s cestovateľmi. „Program festivalu bol rozdelený do dvoch dní. Odštartoval ho klubový večer, ktorý bol venovaný štyrom domácim prednášajúcim. Druhý deň festivalu pokračoval prednáškami pozvaných hostí nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných Čiech,“ povedala Zuzana Kmeťová, riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK).
Počas dvoch dní trvania festivalu sa divákom predstavilo osemnásť prednášajúcich, ktorí vlastným pohľadom na kultúru krajiny sprostredkovali slovom aj obrazom jednotlivé zákutia sveta od Madeiry, Albánska, Pakistanu, Argentíny, Bolívie či Austrálie až po Kamčatku a Ural. „Cestovanie je životný štýl, ktorý nám pomáha rozširovať naše obzory a zároveň nás učí rešpektovať kultúrne a spoločenské rozdiely. Je obohacujúce obdivovať krásy rôznych regiónov sveta, no zároveň by sme nemali zabúdať byť hrdí na prírodné a kultúrne bohatstvo našej krajiny,“ uviedla Hana Danová, riaditeľka odboru informácií a zahraničných vzťahov ŽSK, ktorá sa na podujatí v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine sama zúčastnila.
Novým prvkom v krátkej histórii Martinského cestovateľského festivalu bola aj výstava fotografií Viery Polákovej a Vladimíra Vlčeka v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine. Festival je vnímaný ako vyvrcholenie celoročnej práce, ktorú organizátori vynakladajú pri usporiadaní cestovateľských večerov. Tie si počas necelých troch rokov získali pomerne veľkú popularitu nielen u obyvateľov Turca. K príprave a realizácii Martinského cestovateľského festivalu 2012 organizačne prispelo Turčianske kultúrne stredisko v Martine, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, Slovenské národné múzeum v Martine, Martin centrum kultúry, n.o. a Martinský klub priaznivcov cestovania.
Hana Danová
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky