11. september 2012

Oravská knižnica sa pripravuje na rozsiahlu rekonštrukciu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 10. septembra 2012

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne dostane novú tvár. Práve v týchto dňoch prebieha asanácia starej prístavby a už onedlho sa začne aj s jej rozsiahlou rekonštrukciou a prestavbou, v rámci ktorej pribudne úplne nová budova a vznikne centrálny bezbariérový vchod. Rekonštrukčné a stavebné úpravy si vyžiadajú finančné náklady vo výške viac ako 350 tisíc eur. „345 tisíc eur sme získali z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu, zvyšných 18 tisíc eur spolufinancujeme z vlastných zdrojov,“ vysvetlil predseda ŽSK Juraj Blanár.
Pôvodná budova knižnice sa rozšíri o ďalší objekt a vytvoria sa tak nové moderné priestory. Prístavbou vznikne trojpodlažná budova s výťahom, ktorá bude s hlavným objektom prepojená bezbariérovými prechodmi. Kompletnou zmenou prejde i fasáda súčasnej budovy knižnice. Novovytvorený komplex sa zateplí prevetrávaným systémom, vymenia sa okná a pribudne nový centrálny bezbariérový vchod. Modernizáciu čakajú i vnútorné priestory. Knižnica sa rozšíri o novú viacúčelovú školiacu a klubovú miestnosť, vybudujú sa šatne a vytvoria sa priestory pre dennú a elektronickú študovňu. Rekonštrukčné a stavebné práce prinesú zníženie energetickej náročnosti knižnice a prispejú k výraznej úspore energií, modernizácia informačných technológií zase zlepší podmienky a kvalitu poskytovaných služieb Oravskej knižnice.
„Pred niekoľkými mesiacmi sa začalo s rekonštrukciou Kysuckej knižnice a v týchto dňoch sa rozbiehajú stavebné úpravy aj v Oravskej knižnici. Našou snahou je skvalitňovať služby knižníc, ktoré patria do našej pôsobnosti a investovať do ich rozvoja, pričom sa snažíme využiť všetky zdroje – i Európske fondy tak, ako v tomto prípade,“ uviedol predseda ŽSK J. Blanár.
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne je jednou z 5 regionálnych knižníc Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky