11. október 2012

Zrekonštruovaný úsek cesty II. triedy číslo 484 ako výsledok spolupráce Žilinského a Moravskosliezskeho kraja

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Čadca, 10. október 2012

Žilinskému samosprávnemu kraju (ŽSK) sa podarilo úspešne dokončiť ďalší z projektov v oblasti výstavby a opravy cestných komunikácií. Výsledkom je zrekonštruovaný 7,3 kilometrový úsek cesty II. triedy číslo 484 v úseku od Turzovky až po hraničný priechod s Českou republikou „Klokočov – Konečná – Bíla“.
Dopravná infraštruktúra je jedným z hlavných predpokladov ekonomického rastu a rozvoja každého regiónu. Spolu s dopravou určuje pulz a rytmus hospodárstva a života občanov každého štátu. Cestné prepojenie Žilinského a Moravskosliezskeho kraja v časti Bílá - Klokočov - Turzovka ovplyvňuje každodenný život obyvateľov v prihraničných oblastiach týchto regiónov, ich mobilitu, ako aj ich ekonomický rozvoj a konkurencieschopnosť. Vďaka Operačnému programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013sa v rámci dvoch projektov: „Rekonštrukcia úseku cesty Turzovka – Bílá II. etapa“a„Rekonštrukcia úseku cesty Bílá – Klokočov - Turzovka“ podarilo počas rokov 2009 - 2012 spoluprácou Žilinského a Moravskosliezskeho kraja opraviť cestu II. triedy v celkovej dĺžke 15 km. „Celkovo sa v rámci dvoch etáp rekonštrukcie cesty Bílá-Turzovka-Klokočov preinvestovala čiastka 5,6 milióna eur,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. „Som rád, že sa nám spolu s Moravskosliezskym krajom podarilo naplniť prioritu, ktorou sú cesty, ktoré nás spájajú. Tie dnes spĺňajú európske štandardy a sú výsledkom dobrej spolupráce týchto dvoch regiónov, v ktorej by chceli pokračovať aj naďalej,“ doplnil J. Blanár.
V súčasnosti sú už ukončené práce na rekonštrukcii cesty Turzovka – Bílá v rámci II. etapy. Žilinský samosprávny kraj a Moravskosliezsky kraj mali na realizáciu k dispozícii celkový rozpočet 2,4 milióna eur. Vedúci partner v tomto projekte, žilinská župa, získala z tejto sumy približne 1,2 milióna eur. Z toho je 85 % prostriedkov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5 % financoval Žilinský samosprávny kraj z vlastných zdrojov. Český partner disponoval sumou 1,1 milióna eur. Výsledkom je zrekonštruovaný 7,3 kilometrový úsek cesty II. triedy číslo 484 v úseku od Turzovky až po hraničný priechod s Českou republikou „Klokočov – Konečná – Bíla“, ktorý zabezpečí vyššiu kvalitu dopravného prepojenia v pohraničí oboch štátov. Súčasťou tohto projektu bola aj rekonštrukcia 4 mostov a 5 priepustov na strane Žilinského kraja a rekonštrukcia a modernizácia 2 mostov na strane Moravskosliezskeho kraja v celkovej dĺžke 45 metrov. „Pre rekonštrukciu komunikácie sa Žilinský samosprávny kraj rozhodol na základe jej významnosti. Slúži nielen obyvateľom obcí Klokočov a Korňa pri dochádzaní za prácou a turizmom, ale aj ako dôležitá obchádzková trasa na Českú republiku,“ uzavrel predseda ŽSK Juraj Blanár.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK