11. jun 2012

- Gymnázium V. P. Tótha v Martine patrí medzi vlajkové lode gymnaziálneho vzdelávania v Turci

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 11. jún 2012

Žilinský samosprávny kraj si uvedomuje neľahkú situáciu, ktorá nastala pre stodesať žiakov, pripravujúcich sa na prijímacie skúšky na šesťročné gymnázium Viliama Paulinyho‑Tótha v Martine. V súčasnosti však už nie je možné vypísať prijímacie skúšky na budúci školský rok, pretože by to bolo porušenie zákona, keďže naša legislatíva takúto formu štúdia nepozná. Naďalej však chceme ubezpečiť všetkých študentov, ich rodičov a pedagógov, že táto škola patrila a patrí medzi priority Žilinského samosprávneho kraja, čo znamená, že i keď sa nebude prijímať na šesťročné štúdium, štvorročné bude pokračovať naďalej, a rovnako ďalej pokračujú i aktuálni študenti šesťročného gymnázia. „Od začiatku prechodu kompetencií v strednom školstve na kraje patrí Gymnázium V. P. Tótha v Martine medzi vlajkové lode gymnaziálneho vzdelávania v Turci nielen z historického, ale aj súčasného hľadiska, a preto Žilinský samosprávny kraj na jeho obnovu investoval finančné prostriedky za pomoci európskych fondov ako jedinému gymnáziu v kraji,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.
Opoziční poslanci Andrej Hrnčiar a Martin Poliačik žiadajú novelu školského zákona, ktorá by umožnila štúdium na šesťročných gymnáziách. Šesťročnými gymnáziami chcú predkladatelia vytvoriť optimálne podmienky na program vzdelávania pre nadaných žiakov vo veku 12 rokov, pričom vychádzajú z výsledkov experimentálneho overovania šesťročného gymnaziálneho štúdia, ktoré prebiehalo počas 17 rokov na Gymnáziu Viliama Paulinyho‑Tótha v Martine. „Šikovní a talentovaní žiaci ale študujú aj na iných školách. Z vyjadrení poslancov vyplýva, že ďalších desaťtisíc žiakov študujúcich na iných školách asi nie je dostatočne nadaných,“ prekvapene reaguje Juraj Blanár. Treba zdôrazniť, že viaceré výsledky externých meraní nepreukázali výraznejšie rozdiely medzi žiakmi štvorročných, šesťročných alebo osemročných gymnázií. Dokonca, ak by sme považovali za merateľné kritérium výsledky externej časti maturitných skúšok, ktoré robia všetky školy za rovnakých podmienok, v Žilinskom kraji gymnazistov z Martina predbehlo viacero gymnázií.
Predkladatelia novely argumentujú, že o šesťročné štúdium je záujem. Šesťročné gymnáziá boli na Slovensku štyri, no tri svoju činnosť ukončili už v roku 2008 po novelizácii zákona. Martinské gymnázium fungovalo ako experiment, a jeho osud tak bol už dlhšie známy. Štátny pedagogický ústav preto navrhol jeho ukončenie, čo rezort školstva musel akceptovať. „O zrušení školy nové vedenie ministerstva nerozhodlo, zdedilo len problematiku, ktorú neriešilo ani bývalé vedenie na čele s exministrom Jurzycom. Kde boli páni poslanci doteraz? Pán Poliačik ako koaličný poslanec podporoval exministra Jurzycu, ktorý v tejto veci nekonal,“ konštatuje predseda ŽSK Juraj Blanár. „Škola, rovnako ako aj ministerstvo musí dodržiavať postupy definované v zákonoch a tie platili aj v minulosti.“

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK