11. jún 2012

- Kraj organizuje školenie zamerané na tretiu výzvu slovensko-poľských mikroprojektov

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 11. jún 2012

Obce a mestá v Žilinskom samosprávnom kraji sa môžu už po tretí krát zapojiť do výzvy pre Fond mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007 - 2013. Vďaka zrealizovaným početným a pestrým mikroprojektom sa regióny na slovenskej i poľskej strane zatraktívnili, zapojené obce a inštitúcie si vymenili vzájomné skúsenosti, vytvorili trvalé hodnoty a výrazne prispeli k zachovaniu tradícii na oboch stranách. Doteraz sa v rámci I. a II. výzvy podarilo zrealizovať dovedna 89 mikroprojektov.
Jedným z úspešných žiadateľov bolo i Liptovské múzeum v Ružomberku, ktorému sa podarilo vybudovať atraktívnu expozíciu Soľnej cesty prezentujúcej spoločnú slovensko-poľskú históriu.
Spoznávať skvost Považia – hrad Strečno mali možnosť deti zo Slovenska spolu so svojimi poľskými kamarátmi. Ako študenti „Hradnej školy“ sa dozvedeli viac o kováčskom remesle, o historických vozoch a kočoch, ktoré premávali okolo hradu, ale aj o živote poddaných v podhradí. Snahou Oravského múzea prostredníctvom mikroprojektu „Príroda Oravy nás spája“ bolo zlepšiť vzťah obyvateľov Oravy k ochrane prírody svojho regiónu zapojením sa do sledovania vtáctva. Na úspešnú realizáciu svojho zámeru zorganizovalo odborné semináre a prednášky, exkurzie do prírody, či ornitologický tábor, počas ktorého sa mládež zaškolila na sledovanie vtáctva, inštalovala vtáčie búdky a umelé hniezda a realizovala tiež odchyt a krúžkovanie operencov. Deti na Kysuciach sa vďaka projektu Kysuckého múzea môžu zabaviť v miniparku oddychu a zábavy a vhodne využiť voľný čas na kultúrno športových podujatiach v Skanzene vo Vychylovke.
Uspieť s podobným zaujímavým mikroprojektom a získať naň finančnú pomoc z Európskej únie, si vyžaduje hodiny príprav, množstvo potvrdení, dokumentov a formulárov. Pomôcť zorientovať sa v náročnej spleti žiadostí, príloh a rozpočtov je cieľom odborného školenia, ktoré pripravuje naša Centrálna koordinačná jednotka na Úrade ŽSK pre potenciálnych žiadateľov v rámci Programu cezhraničnej poľsko – slovenskej spolupráce zamerané na aktuálnu III. výzvu,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár z dôvodu blížiaceho sa termínu seminára. Ten sa uskutoční vo štvrtok 14. júna 2012 o 9.00 hodine v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja.


Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky