11. júl 2012

- Stredoveké šperky, historické zbrane a pamiatky budú 3D

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 11. júl 2012

Prezrieť si expozíciu Hviezdoslavovej hájovne, urobiť prehliadku kostola zo Slanice či preskúmať „horelický poklad“, bude onedlho možné už z pohodlia svojho domova. V najbližších rokoch dostane vďaka projektu s názvom Digitalizácia kultúrneho dedičstva Žilinského kraja, digitálnu podobu 3 672 jedinečných regionálnych zbierkových predmetov a 9 národných kultúrnych pamiatok (NKP) zo Žilinského kraja. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podal koncom júna na Ministerstvo kultúry SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre spomínaný projekt. Ak rezort žiadosť schváli, ŽSK získa pre projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 758 985 eur, ďalších takmer 40 tisíc bude kraj financovať z vlastných zdrojov. „Projekt digitalizácie nadväzuje na realizáciu národných projektov digitalizácie, do ktorých je zapojených 5 galérií a 2 múzeá v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Prioritne sa teda zameriavame na digitalizáciu tých zbierkových predmetov a objektov NKP, ktoré by neboli zdigitalizované a ktorých jedinečnosť a význam sú späté výlučne so Žilinským krajom,“ skonštatoval predseda ŽSK Juraj Blanár. Výber predmetov a pamiatok zohľadňuje riziká zničenia, straty alebo poškodenia objektov a využiteľnosť výstupov pre záchranu, reštaurovanie a obnovenie kultúrneho dedičstva Žilinského kraja, jeho históriu, význam, pokrok a jedinečnosť. Staré listiny, mapa, plagáty, obrazy a horelický poklad budú digitalizované v dvojrozmernej podobe, väčšie predmety ako modrotlačové formy, krčahy, pištole, plastiky či glóbusy budú v reálnom 3D formáte. Zo zbierok Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne vyčlenila krajská samospráva na digitalizáciu dovedna 639 kusov zbierkových predmetov. Ľudia si tak budú môcť prostredníctvom počítača zalistovať v entografických či historických zbierkach, prezrieť si v digitálnej podobe valaskú dvojpíšťalu, tradičný odev oravských zemanov a preskúmať v trojrozmernej podobe krčahy a nádoby, ktoré naši predkovia v minulosti používali. Modrotlačové formy a plagáty tematicky spojené s regiónom Liptov zdigitalizuje Liptovské múzeum v Ružomberku. Múzeum sa môže pochváliť kompletnou zbierkou modrotlačových foriem dokumentujúcou charakteristické odvetvie textilnej malovýroby v predindustriálnom období, typické pre mestečká v susedstve Liptovského Mikuláša a Liptovského Hrádku. Digitálnu podobu dostane i 1863 kusov zbierkových predmetov z Kysuckého múzea v Čadci. Verejnosť tak poľahky nahliadne do expozícii múzea a prebáda archeologické nálezy z praveku a stredoveku, medzi ktorými nebudú chýbať mamutie zuby či stredoveké bronzové prstene. Kompletnou digitalizáciou prejde i deväť NKP. Najneskôr v roku 2015, kedy projekt končí, môže každý záujemca nahliadnuť do priestorov Pamätného domu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši, Makovického domu v Žiline či Plátenníckeho domu v Dolnom Štefanove na Orave, virtuálne sa prejsť po chodbách Gymnázia Viliama Paulinyho –Tótha v Martine a prezrieť si trojrozmernú digitálnu podobu veže kostola Panny Márie z Liptovskej Mary. „Projekt Digitalizácia kultúrneho dedičstva významnou mierou prispeje k uchovaniu jedinečných objektov pre budúce generácie, k rozvoju cestovného ruchu a kultúrneho turizmu na území Žilinského kraja,“ uzavrel predseda ŽSK Juraj Blanár.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky