11. apríl 2012

- Obce ŽSK sa revitalizujú vďaka eurofondom aj v tomto roku

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

Žilina, 11. apríl 2012

Na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa vďaka eurofondom aj tento rok pokračuje v revitalizácii verejných priestranstiev, buduje sa infraštruktúra obcí a rozvíja cestovný ruch. „V snahe o čo najefektívnejšie čerpanie európskych financií sme zriadili Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (odbor SO/RO pre ROP), ktorý pomáha žiadateľom zo ŽSK získavať prostriedky z fondov Európskej únie už od roku 2007,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Odbor SO/RO pre ROP má na starosti riadenie troch decentralizovaných opatrení ROP. Jedno je zamerané na podporu a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, ďalšie sa orientuje na regeneráciu sídel, a tretie opatrenie je upriamené na regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.
V rámci Opatrenia 3.2b s názvom „Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu“ bolo schválených a zazmluvnených 7 projektov, na ktoré bol vyčlenený nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1 426 000 eur. Cieľom opatrenia je podpora aktivít zameraných na propagáciu regiónov či budovanie a efektívne fungovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu. Projekt z dielne ŽSK s názvom „Objavme spolu Žilinský kraj má za cieľ posilniť tradície a regionálne jedinečnosti historického dedičstva kraja v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu. Druhý projekt „Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja”, na ktorý získal ŽSK finančnú podporu zo zdrojov EÚ sa orientuje na zvýšenie konkurencieschopnosti, návštevnosti a spoznania regiónov Žilinského kraja cez propagačné činnosti. Kysucká obec Skalité získala grant na projekt zameraný na spoločné propagačné aktivity Mikroregiónu Kysucký triangel.
Prostredníctvom opatrenia 4.1a „ Regenerácia sídiel“, sa odbor SO/RO pre ROP podieľal na výbere 73 projektov obcí a miest, ktoré podpísali zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. „Obyvatelia 20 oravských obcí, 15 obcí z Kysúc, 21 obcí z Horného Považia, 14 liptovských obcí a 3 obcí z Turca sa môžu tešiť na nové oddychové zóny, obnovené historické centrá obcí, vysadenú zeleň či zrevitalizované námestia za takmer 47 miliónov poskytnutých z fondov EÚ,“ dodal predseda ŽSK Juraj Blanár. K dnešnému dňu je 21 projektov ukončených, v 17-tich obciach sa dokončili stavebné práce a v zvyšných obciach rekonštrukčné úpravy stále pokračujú.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky