10. október 2012

Župná kalokagatia 2012

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 9. október 2012

Už 6. ročník Župnej kalokagatie, ktorá sa každoročne koná pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraja Blanára, pozná svojho víťaza. Z krajských kôl postúpilo do celoslovenského kola s medzinárodnou účasťou sedem najlepších tímov zastupujúcich samosprávne kraje na Slovensku a na pozvanie predsedu ŽSK sa Župnej kalokagatie zúčastnili aj dve družstvá z Českej republiky, a to z Moravskosliezskeho a Ústeckého kraja. Rolu hostiteľa na seba prevzala Spojená škola v Turanoch, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
Pohár pre víťaza putoval napokon na Hornú Nitru zásluhou žiakov Spojenej školy v Novákoch, ako druhé sa umiestnilo družstvo Podkrušnohorského Gymnázia z Mostu z Ústeckého kraja a na treťom mieste skončili žiaci zo Športového gymnázia v Košiciach. Žilinský kraj reprezentovali žiaci Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. „Cieľom súťaže je spojiť krásu tela i ducha, využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, cestnej dopravy, geografie, prírodovedy, histórie, športu, turistiky v prepojení s fyzickou zdatnosťou. Teší náš, že sa táto myšlienka ujala aj medzi stredoškolskou mládežou,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. „Župná kalokagatia sa po druhýkrát konala s medzinárodnou účasťou a zastúpenie na nej mali aj partnerské kraje z Českej republiky,“ dodal J. Blanár, ktorému zahraniční partneri vyjadrili poďakovanie za organizáciu a pozvanie na túto športovo – vedomostnú súťaž zmiešaných družstiev.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK