10. máj 2012

- Bazálna metóda skvalitní starostlivosť o klientov zariadení sociálnych služieb

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 10. máj 2012

Niekoľko zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja opäť skvalitní starostlivosť o svojich hendikepovaných klientov. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné, ZPS a DSS Dolný Kubín a DSS a Špecializované zariadenie Slniečko v Oščadnici plánujú zaviesť do starostlivosti o telesne a duševne znevýhodnených obyvateľov metódu bazálnej stimulácie. Napomôcť by im mali nové poznatky a odborné vedomosti z vedeckej pedagogicko-ošetrovateľskej metódy, ktoré si osvojili na vzdelávacom seminári s názvom „Základný seminár bazálnej stimulácie“. Školenie pripravilo už po druhýkrát sociálne zariadenie v Zákamennom v spolupráci s lektorkou z akreditovaného vzdelávacieho inštitútu v tejto oblasti. „Bazálna stimulácia je metóda, pomocou ktorej dokážeme u ľudí s trvalým zdravotným postihnutím podporiť vnímanie, komunikáciu aj pohybové schopnosti a výrazne tak zlepšiť kvalitu ich života. Výhodou tejto stimulácie je fakt, že pri jej aplikácii nepotrebujeme špeciálne prístroje ani pomôcky,“ vysvetlila riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.
Dovedna 15 sociálnych pracovníkov, ktorí prichádzajú dennodenne do kontaktu s klientmi zariadení, si nacvičilo nové pravidlá a techniky bazálnej simulácie. Preškolení zamestnanci sa naučili lepšie vnímať potreby klienta a poskytnúť mu profesionálnu a zároveň humánnu starostlivosť. Vďaka semináru dokážu sociálni pracovníci sprostredkovať pacientovi vnemy zo svojho vlastného tela a stimuláciou mu umožniť lepšie vnímať svet okolo a následne s ním nadviazať komunikáciu.
Koncept bazálnej stimulácie by mali uplatňovať všetky zariadenia sociálnych služieb, v záujme ktorých je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Bazálna stimulácia je zásadným predpokladom dobrej starostlivosti najmä pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov trpiacich na demenciu, preto vítam všetky aktivity, ktoré pomáhajú zvýšiť úroveň poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach v pôsobnosti nášho kraja,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Cieľom DSS a ZPS Zákamenné je stať sa zariadením poskytujúcim ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť metódami bazálnej stimulácie. Na to, aby splnili požiadavky, musia mať vyškolených 30% zamestnancov pracujúcich s klientmi.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky