10. február 2012

- Nové možnosti sociálnych služieb v Žilinskom kraji
- Na pomoc ľuďom s Alzheimerovou chorobou rozširuje kraj svoje služby

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 10. február 2012

Na pomoc ľuďom s Alzheimerovou chorobou rozširuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) služby v tejto oblasti aj pre rodiny ľudí s týmto postihnutím. Centrum sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste v roku 2012 prichádza s novou službou a zriadi poradenské centrum na pomoc ľuďom s rozšírenou Alzheimerovou chorobou.
Koncom roka 2011 otvorila žilinská krajská samospráva nové špecializované zariadenie Domova sociálnych služieb (DSS) Méta v Sučanoch, v ktorom sú umiestnené klientky s psychickými poruchami, mentálnym postihnutím a poruchami nervovej sústavy, ku ktorým patrí i Alzheimerova choroba. Svoj domov v zariadení našlo osem žien prevažne z regiónu Turca. Stará sa o nich šesť sociálnych pracovníkov. „Vychádzame v ústrety nielen obyvateľom s postihnutím, ale aj ich rodinným príslušníkom. Dopyt po takejto službe v našom kraji narastá, a práve preto začneme v tomto roku poskytovať poradenstvo verejnosti a rodinám ľudí, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou,“ spresnil potrebu novej služby predseda ŽSK Juraj Blanár. Poradenské centrum zamerané na pomoc ľuďom s Alzheimerovou chorobou a ich rodinám budú môcť záujemcovia navštíviť už v druhej polovici roka v Kysuckom Novom Meste a v Hornom Vadičove. Informácie budú zamestnanci poskytovať aj prostredníctvom e-mailu a telefonicky. K vyššej informovanosti o nástrahách a priebehu choroby prispejú odborné semináre, propagačné materiály, články v periodikách, tvorivé dielne a tréningy pamäti, ktoré bude centrum organizovať.

ng. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK