10. december 2012

Žilinský župan vyhlásil Rok sv. Cyrila a Metoda v regiónoch ŽSK

  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 10. december 2012

V roku 2013 si celé Slovensko pripomína významné 1150. výročie príchodu solúnskych bratov, svätých Cyrila a Metoda, na naše územie. Na význam ich odkazu nezabúda ani Žilinský samosprávny kraj, ktorý pri tejto príležitosti pripravuje vo svojich inštitúciách rok plný podujatí orientovaných na posolstvo vierozvestcov a obdobie Veľkej Moravy. Predseda ŽSK Juraj Blanár dnes v kaštieli v Radoli slávnostne vyhlásil Rok sv. Cyrila a Metoda v regiónoch ŽSK a súčasne, spolu s riaditeľom odboru kultúry a cestovného ruchu ŽSK Petrom Kubicom a riaditeľom Kysuckého múzea Milošom Jesenským, otvoril stálu expozíciu venovanú týmto dvom významným mužom, symbolickým spojením troch prútov. „Blížiace sa oslavy výročia príchodu týchto svätých bratov možno označiť za udalosť historického významu, za udalosť, kedy si uvedomujeme význam viery, vzdelania ale i štátoprávneho a národného povedomia. Svätí Cyril a Metod priniesli našim predkom vzácne dary, nie však zlato či striebro, ale
písmo, jazyk a vieru,“
skonštatoval žilinský župan Juraj Blanár.
Novootvorená expozícia prináša názornú informáciu o dobe a duchovnom odkaze oboch solúnskych bratov. Návštevníci sa tu budú môcť zoznámiť s vývojom prvého slovanského písma - hlaholiky, obdivovať modely veľkomoravských bazilík a kostolov, vidieť kópie najstarších slovanských rukopisných pamiatok, figuríny veľkomoravských bojovníkov, rodiny a - prirodzene - aj Cyrila a Metoda v životnej veľkosti s detailne vypracovanými liturgickými odevmi. Žilinský kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu sumu 1 370 € na nákup figurín, zhotovenie modelov a získanie duplikátov slovanskej keramiky a 2 400 € na zhotovenie liturgických odevov. Zvyšných 4 500 € na dokončenie expozície putovalo zo zdrojov Kysuckého múzea. „Miesto, kde sa expozícia nachádza, a kde sme práve dnes symbolicky vyhlásili Rok sv. Cyrila a Metoda v našom kraji, je symbolické. Práve obec Radoľa bola najstaršou farnosťou na Kysuciach a nachádzajú sa tu pozostatky stredovekého kostola, ktorý je v súčasnosti predmetom práve prebiehajúceho archeologického výskumu,“ dodal J. Blanár.

Hana Danová
hovorkyňa ŽSK