1. august 2012

- Podhradie Hradu Strečno už onedlho zatraktívni stredoveká dedina

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 1. august 2012

Už o pár týždňov sa pod Strečnianskym hradom začne s výstavbou autentickej stredovekej dediny. Tento unikátny projekt, ktorý spočíva okrem iného v revitalizácii a rekonštrukcii podhradia, je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013. Zo spoločného slovensko-poľského projektu s názvom „Ślemień a Strečno na spoločnej ceste cez minulosť do budúcnosti“ za viac ako 1,6 mil. eur získal Žilinský samosprávny kraj takmer 624 tisíc eur na vybudovanie drevených chalúp, ktoré budú predstavovať život v stredoveku. Dedinka bude sídliť v doposiaľ nevyužitých priestoroch pod hradom Strečno a návštevníkom priblíži život jednoduchých ľudí - pekára, rybára či ľudového liečiteľa, ich životné podmienky a technologické postupy ich práce. Súčasťou stredovekej dediny bude tiež útulňa pre pútnikov a turistická informačná kancelária. Dobovú atmosféru doplní studňa s pitnou vodou a funkčná zvonica. Pre deti sa postaví drevené ihrisko s využitím motívov hradnej architektúry. V bezprostrednej blízkosti sa bude nachádzať oddychová časť ohniska s grilom. Novovybudovaný prezentačný priestor – amfiteáter s lavičkami poslúži na ukážky remesiel a kultúrne vystúpenia. Celý areál bude ohradený historickou kolovou hradbou, a tým sa priestor esteticky a štýlovo uzavrie. Prístupová cesta, ktorá tvorí spojivo medzi stredovekou dedinou a hradom, bude doplnená o informačné tabule s obrázkami a informáciami o charakteristickej flóre a faune tohto biotopu. „Malo by to byť idylické, až takmer rozprávkové miesto, aby sa návštevník cítil naozaj ako v dávnom stredoveku. Verím, že tento výnimočný priestor oživia stredoveké podujatia, či už bude hostiť Žofiu Bosniakovú alebo tajomných templárov, a prispeje tak k zvýšeniu atraktívnosti hradu pre množstvo domácich i zahraničných turistov,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.
S realizáciou aktivít cezhraničného projektu začala Žilinská župa ešte vlani vo februári. V máji 2011 sprístupnili na Hrade Strečno výstavu o projekte. Spolupráca s obcou Ślemień pokračovala v lete 2011 v Poľsku prezentáciou typickej regionálnej gastronómie spojenej s ochutnávkou a folklórnymi vystúpeniami. Onedlho nadviažu na spoločné aktivity Dožinky v Ślemieńi. Na hrade Strečno sa v septembri tohto roku uskutočnia spoločné slovensko-poľské dni s bohatým kultúrnym programom a ukážkami regionálnych zvykov. Záver projektu bude patriť slávnostnému otvoreniu amfiteátra v Ślemieńi a stredovekej dediny pod Hradom Strečno.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK