04. máj 2012

- Nové trampolíny, posilňovne a obnovené telocvične vďaka župným grantom

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4. máj 2012

Žilinský samosprávny kraj prinavracia šport do škôl už po šiestykrát. Z grantového programu „Vráťme šport do škôl“ vyčlenil sumu 40 000 eur, ktorá poputuje na športové projekty zamerané na revitalizáciu a budovanie športovísk, ich materiálno-technické zabezpečenie, organizovanie športových aktivít a podporu mladých športových talentov. Prostredníctvom týchto projektov podporil kraj v tomto roku 19 škôl a štyroch športovo nadaných študentov.
Vďaka finančnej pomoci vo výške 6 640 eur sa žiaci Gymnázia J. Lettricha v Martine dočkajú obnovených hygienických zariadení a zrekonštruovaných šatní v priestoroch telocvične. Gymnázium v Turzovke si z grantu opraví strop a drevené obloženie v telocvični. Z novej posilňovne sa môžu tešiť študenti Dopravnej akadémie v Žiline a Gymnázia v Ružomberku. Ružomberské gymnázium okrem toho využije dotáciu i na prípravu podkladu na multifunkčné ihrisko. Zásluhou gantovej podpory vo výške 660 eur si Stredná odborná škola (SOŠ) obchodu a služieb v Čadci zakúpi trampolínky na cvičenie. Športom k zdravému životu sa snažia svojich žiakov viesť i na SOŠ stavebnej v Žiline, Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste, SOŠ technickej v Námestove a na Konzervatóriu v Žiline. Projekty z pier týchto škôl podporujú aktivity v stolnom tenise či florbale. Spojená škola na Rosinskej ceste v Žiline využila dotáciu 660 eur na projekt s názvom "Parádny deň alebo šport nás spája", v rámci ktorého si zdravé deti spolu so zdravotne postihnutými zmerajú svoje sily v rôznych športových disciplínach.
„Župný grantový program Vráťme šport do škôl má za sebou už šesť úspešných rokov. Počas celého obdobia bolo našim úsilím zvýšiť medzi mladými záujem o šport. Teší ma, že realizáciou podporených projektov sa nám podarilo zatraktívniť športoviská a umožniť študentom rozvíjať vzťah k športovým aktivitám,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky