01. jún 2012

- k vyjadreniam Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení o zmene 8 krajov na 3

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 01. jún 2012

Súčasné rozdelenie samosprávnych krajov aj z hľadiska počtu nadväzuje na historické rozdelenie Slovenskej republiky. Za desaťročnú existenciu preukázali, že rozhodovanie občanov sa dostalo na regionálnu úroveň, teda bližšie k ľuďom, ktorá nerozhoduje od zeleného stola. A ľudia majú možnosť priamo a adresne zhodnotiť prácu samosprávy. Je pre nepochopiteľné, že sa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení vyjadruje ku krajskej samospráve, ktorá je volená priamo a zodpovedá sa občanom, na rozdiel od Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, ktorá zastupuje záujmy vlastníkov kapitálu.
Vítam otvorenú komunikáciu Vlády SR so sociálnymi partnermi a očakávam, že Vláda SR bude priamo rokovať s tými, ktorých sa to týka, ale odmietam, aby sa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení vyjadrovala k samospráve, ktorá nefunguje na princípe komerčnom, ale na poskytovaní verejných služieb občanom všetkých sociálnych skupín, čiže dôchodcom, aj ľuďom žijúcim pod hranicou životného minima, rovnako aj ľuďom, čo nemusia obracať v ruke každé euro.

Mgr. Peter Kubica
hovorca ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky