9. jún 2011

- Predseda kraja rokoval s prezidentkou komory zdravotných sestier
- Zdravotníctvo je verejná služba pre občanov

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                Žilina, 9. jún 2011

Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár dnes rokoval s prezidentkou Komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek Máriou Lévyovou na Úrade Žilinského samosprávneho kraja.

Spoločne diskutovali o situácii vo verejnom zdravotníctve. Obaja sa snažia dostupnými metódami zvýrazniť prvoradosť pacienta v systéme, na ktorú minister zdravotníctva Ivan Uhliarik podľa ich slov zabúda. Krokmi ministra je garancia dostupnosti zdravotníctva pre všetky vrstvy obyvateľstva vážne ohrozená. Zákonom nariadená transformácia nemocníc je v čase nedostatočného financovania zdravotníctva zo strany štátu zlým riešením, ktoré z dlhodobého hľadiska vedie k skrytej privatizácii nemocníc a k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Predseda ŽSK počas rokovania vyjadril podporu uskutočňovaným aktivitám Komory zdravotných sestier, ku ktorým patrí i petícia predložená vláde SR za lepšie pracovné a ľudské podmienky pre zdravotné sestry na Slovensku. Juraj Blanár informoval prezidentku o nutnosti vzájomnej komunikácie počas procesu prijímania neodvratnej transformácie nemocníc, ktorú musí vykonať do konca roku aj ŽSK. „Obaja súhlasíme s názorom, že je nesmierne dôležité, aby i naše krajské nemocnice boli oddlžené rovnako ako štátne nemocnice,“ vyjadril súhlasné stanovisko s prezidentkou komory k akútnej potrebe oddlženia nemocníc Juraj Blanár. Jednoznačne sa zhodli v požiadavke rovnakého metra pri oddlžovaní zdravotníctva so strany štátu. O priebehu ďalších aktivít a prijímaní potrebných opatrení sa obaja predstavitelia budú navzájom informovať.

K dnešnému dňu má Komora zdravotných sestier a pôrodných asistentiek 25 000 aktívnych členov. Celkový počet registrovaných sestier v komore je 47 000. Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 4 nemocníc, 1 polikliniky a 7 zdravotníckych zariadení – bývalých polikliník. Celkový počet zamestnancov v krajských nemocniciach bol k 31.12.2010 dovedna 2 515.

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky