9. december 2011

- Nemocnice ŽSK potrebujú na zvyšovanie miezd lekárov 2,42 mil. eur

                         Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                           Žilina, 9. december 2011

Vláda SR pristúpila na celoplošné zvýšenie platov lekárov na území Slovenskej republiky podpísaním Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve (ďalej len Memorandum), v ktorom sa zaväzuje vytvoriť finančné predpoklady pre zabezpečenie zvýšených nákladov v súvislosti s uplatnením memoranda. Nedefinuje však presne, akým legislatívnym spôsobom budú zohľadnené reálne náklady na zvyšovanie platov. Na uvedené zvýšenie platov nemocnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v súčasnosti nemajú finančné zdroje, keďže sú financované zdravotnými poisťovňami, a financie za výkony nepokrývajú skutočné náklady. Oprávnene sa obávame, že dôjde k opätovnej diskriminácii našich lekárov, pokiaľ zdravotné poisťovne nedofinancujú platby na vládou prisľúbené zvýšenie platov. Pre štyri nemocnice ŽSK (Čadca, Dolný Kubín, Trstená, Liptovský Mikuláš) ide na rok 2012 o sumu 2,426 mil. EUR. Žilinský samosprávny kraj môže nemocniciam vo svojej pôsobnosti prispievať len na kapitálové výdavky (napr. opravy budov, nákup prístrojov atď.), ale nie na platy! Pri doručení Memoranda sme oslovili generálneho riaditeľa VšZP a ministerstvo zdravotníctva so žiadosťou o informáciu, ako bude realizované financovanie. Do dnešného dňa sme nedostali odpoveď oslovených strán. Keďže minister zdravotníctva I. Uhliarik požiadal predsedov samosprávnych krajov o realizáciu memoranda v nemocniciach, ktoré sú v ich pôsobnosti, očakávame, že zabezpečí nevyhnutné finančné zdroje na ich krytie.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky