8. marec 2011

- Lepšie podmienky pre bábkohercov aj vďaka eurofondom
- Podpis dohody o spolupráci medzi Poľskom a Slovenskom

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                Žilina, 8. marec 2011

Na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa dnes stretli zástupcovia poľskej obce Kozy a Žilinského samosprávneho kraja, aby spoločne podpísali dohodu o partnerstve a spolupráci v europrojekte „Tvoríme kultúru a umenie bez hraníc – modernizácia divadla v Žiline a zámku v Kozách“.

Jeho hlavným cieľom je podpora a rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi partnermi na kultúrnej a turistickej úrovni. Záujmom partnerov je rozšíriť paletu spoločných kultúrnych aktivít a služieb prostredníctvom ochrany kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov, rovnako ako aj prispieť modernizáciou Bábkového divadla v Žiline a zámku Czeczowcov v Obci Kozy k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Za ŽSK podpísal zmluvu predseda Juraj Blanár, za obec Kozy Krzysztof Fialkowski. „Projekt rekonštrukcie Bábkového divadla v Žiline, ktoré je jedným z najvýznamnejších divadelných scén na Slovensku aj vďaka svojej histórii, je ďalšou významnou investíciou do kultúry z eurofondov,“ povedal Juraj Blanár vo svojom príhovore. Celkový projekt predstavuje sumu viac ako 2,5 mil. eur, z toho 1,49 mil. eur poputuje na modernizáciu Bábkového divadla v Žiline.

Okrem projektu „Tvoríme kultúru a umenie bez hraníc“ sú výsledkom úspešnej poľsko – slovenskej spolupráce aj projekty „Ślemień a Strečno na spoločnej ceste cez minulosť do budúcnosti,“ „Budatín – Strumień: Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva“ a „Muzika pod Tatrami.“

Projekty sú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovensko 2007 – 2013.“

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK