6. september 2011

- Kraj rekonštruoval počas leta cesty i mosty
- Do opráv ciest investovali 2,1 mil. eur

                        Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                           Žilina, 6. september 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) prostredníctvom Správy ciest ŽSK (SC ŽSK) rekonštruoval počas leta cesty i mosty. Opravy výtlkov, mostov a výmeny asfaltových krytov vozoviek na cestách II. a III. triedy stáli dovedna viac ako 2,1 mil. €.

Závod Turiec SC ŽSK vynaložil v regióne na opravy mostov a ciest 154 tis. €. Na ďalšie plánované opravy zosuvov a asfaltovanie ciest a práce ukončené v priebehu budúceho roka predpokladajú náklady do výšky 235 tis. €.

Na Hornom Považí ŽSK okrem vykonaných opráv na cestách v hodnote 12 565 € plánuje opravy zárubných múrov a sanáciu podmytých oporných múrov.

Do opravy mostného objektu v Ružomberku investoval ŽSK viac ako 50 tis. €. Zahŕňala opravu chodníka, reprofiláciu ríms, náter zábradlia a osadenie nového odvodnenia. Do konca roku 2011 plánuje závod Liptov SC ŽSK sanovať odtrhnutú vozovku pri obci Ižipovce, opravu priepustu na ceste Liptovský Ondrej – Konská v predpokladanej hodnote 22 tis. € a opravu mostu v Turíku.

Po zimnej údržbe závod Kysuce vykonal opravu výtlkov na cestách v množstve 339 ton recyklovanej ABS, v sume 106 237€. Opravil kryt vozovky na moste v Radoli na ploche 600 m2 za 927 € ako aj na ceste III/520027 Klubina o ploche 6 750 m2 v sume 10 031 €. Vo vlastnej réžii obnovil vodorovné dopravné značenia v dĺžke 96 km o náklade 4 408 € a plošné, napr. priechody pre chodcov, o výmere 439 m2 a náklade 2 140 €. V súčasnosti sa závod Kysuce zameriava na údržbu odvodňovacieho systému. Z projektov INTERREG plánuje ŽSK opravu ciest II/484 Turzovka – Klokočov a III/011059 Oščadnica – Ľalík.

Čerpaním fondov z ROP II. ŽSK úspešne zrekonštruoval 9 km úsek na ceste Suchá Hora – Trstená s celkovými nákladmi 1 151 241 € a 3,5 km v úseku Štefanov nad Oravou – Tvrdošín v cene 646 644 €. Počas tohtoročnej jesene plánuje kraj na Orave veľkoplošnú výspravku cesty pri Oravskej Lesnej a odstránenie havarijného stavu cesty pri Ústí nad Priehradou spolu za 228 494 €. V rámci operačného programu INTERREG plánuje ďalšiu modernizáciu a nový asfaltový koberec na cestách III/52013 Zubrohlava – Bobrov – Winiarcyzkówka a III/520006 Novoť. „S pomocou eurofondov sa nám darí postupne zlepšovať stav ciest II. a III. triedy vo vlastníctve ŽSK. Prostredníctvom Regionálneho operačného programu, projektov v rámci cezhraničnej spolupráce a programu INTERREG investujeme do skvalitňovania cestnej infraštruktúry,“ povedal Juraj Blanár, predseda ŽSK.

Okrem uvedených opráv SC ŽSK zabezpečuje výkon bežnej údržby ciest II. a III. triedy celoročne v dĺžke 1 448 km vo vlastníctve ŽSK, do ktorého spadá oprava výtlkov a lokálnych sieťových rozpadov, údržba odvodňovacích zariadení, kosenie svahov pri cestách, opiľovanie cestnej zelene, oprava, obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a údržba záchytných bezpečnostných zariadení.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK