6. október 2011

- Reakcia predstaviteľov samospráv na otvorený list podpredsedu vlády a ministra financií

Reakcia predstaviteľov samospráv na otvorený list podpredsedu vlády a

                                         ministra financií

                                      Žilina, 6. október 2011

Predsedovia Banskobystrického, Žilinského, Košického, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Prešovského samosprávneho kraja dôrazne protestujú proti demagógii, ktorej sa dopustil podpredseda vlády Ivan Mikloš. V otvorenom liste, ktorý adresoval predstaviteľom samospráv, chýba to najpodstatnejšie – otvorenosť. Otvorenosť v tom, aby priznal, že každoročne pribúdajú samosprávam nové kompetencie, avšak nie so zodpovedajúcim objemom financií, čo je v príkrom rozpore s Európskou chartou samosprávy. Otvorenosť v tom, že takýmto návrhom vláda berie samospráve podstatnú časť výnosov a presúva ju v prospech štátu. Fakty, ktoré minister otvorene nepriznal, hovoria jasnou rečou:

26. júla 2011 boli zástupcovia krajov na prerokovaní východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012-14 na Ministerstve financií SR a dostali písomnú informáciu, že na rok 2012 budú mať samosprávne kraje podiel na daniach vo výške 472 mil. eur bez akejkoľvek zmienky o pripravovanom zákone.

Už o necelé tri týždne 11. augusta boli zástupcovia samosprávy na MF SR, kde im oznámili, že je pripravený nový zákon o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní územnej samospráve. Minister Mikloš za 16 dní pripravil zákon, ktorého dôsledky budú znášať všetky obce, mestá a kraje na Slovensku. Berie mestám, obciam a samosprávnym krajom 250 miliónov. A ešte hovorí, že im prináša stabilitu. Ide o nesystémový a dehonestujúci zásah do podstaty miestnej demokracie, ktorú tvoria práve samosprávy. Predsedovia samosprávnych krajov vyzývajú ministra na odbornú diskusiu o tak závažnom zákone, ktorý nemôže vzniknúť za pár dní, bez akýchkoľvek posúdení dopadov na obyvateľov. V rámci pripomienkovacieho konania bolo vznesených 39 zásadných pripomienok. MF až 31 z nich neakceptovalo!!!

Predsedovia samosprávnych krajov

Vladimír Maňka, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja

Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja

Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Pavol Sedláček, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky