4. október 2011

- Aj seniori bývajú lepšie
- Investície kraja putujú do sociálnej oblasti

                  Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                     Žilina, 4. október 2011

Ani tento rok nie je výnimkou, kedy Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) investuje do rekonštrukcií domovov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov (DSS a ZPS). Potrebné úpravy financuje z vlastných zdrojov i pomocou Regionálneho operačného programu (ROP), z ktorého čerpá financie.

Na budove Centra sociálnych služieb (CSS) Anima v Liptovskom Mikuláši a čiastočne v Čadci na DSS a ZPS Horelica majú nové okná. Výmena zabráni zatekaniu počas intenzívnych dažďov, únikom tepla a ochladzovaniu vzduchu v miestnostiach, ktoré slúžia na ubytovanie klientov, i tých, ktoré plnia účel spoločenských miestností. Náklady v zariadení Horelica nepresiahli sumu 100 000 eur. Na výmenu plastových okien, parapetov a žalúzii v CSS Anima dal ŽSK zo svojho rozpočtu 94 530 eur. Obyvateľom zariadenia v Turčianskych Tepliciach pribudne nová nadzemná spojovacia chodba vo forme zasklenej oceľovej pergoly, ktorá im zjednoduší prístup do jednotlivých budov na 1. poschodí. Náklady na stavbu nepresiahnu 99 705 eur.

Významnou investíciou vo výške 152 522 eur je prestavba výmenníkovej stanice budovy ZPS a DSS na Karpatskej ulici v Žiline. Tá bude zásobovať teplom a teplou vodou tri objekty domova dôchodcov a sociálnych služieb s tepelným výkonom na ohrev ústredného kúrenia 600 kW a ohrev teplej vody 400 kW. Výmenníková stanica bude vybavená meračmi a reguláciou. „V priebehu tohto roku sa nám podarilo zlepšiť technickú kondíciu 4 zariadení z vlastných zdrojov a ďalších 3 zariadení v dvoch nasledujúcich rokoch pomocou Regionálneho operačného programu. Dokázali sme skvalitniť bývanie pre viac ako 1 350 klientov našich zariadení,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Investíciou s predpokladaným ukončením v roku 2013 je nadstavba budovy DSS Tau v Turí. V jej novovytvorených priestoroch vznikne ubytovanie a 6 nových miest špecializovaného zariadenia podporovaného bývania. V súčasnosti na budove prebieha demontáž pôvodnej strechy, murujú sa obvodové a nosné steny a stavia sa nové podkrovie. Projekt zahŕňa zateplenie objektu a modernizáciu zariadenia, ku ktorej prispeje evakuačný a stolový výťah, informačno-komunikačné technológie (IKT) i miestnosti na údržbu šatstva v sume 1 162 516 eur. Ďalšou stavbou realizovanou z eurofondov sú stavebné úpravy DSS Novoť pre zníženie vysokej energetickej náročnosti budovy. Okrem zateplenia a výmeny okien sa už vybudovala nová kotolňa na drevoštiepku. Súčasťou je aj moderné vnútorné vybavenie a IKT. Projektové náklady predstavujú 1 573 981 eur. Treťou aktivitou financovanou z fondov EÚ je renovácia DSS Likavka. Okrem zateplenia a výmeny okien sa bude realizovať nadstavba objektu pre zvýšenie priestorového štandardu klientov a rozšírenie poskytovaných služieb. Modernizáciu vnútorných priestorov umocnia moderné komunikačné technológie. Náklady projektu predpokladajú investíciu vo výške 2 553 035 eur. Ukončenie oboch projektov je naplánované v roku 2013.

Celkové investície z rozpočtu ŽSK na zariadenia sociálnej starostlivosti do roku 2012 predstavujú takmer 800 000 eur. Dotácie z Regionálneho operačného programu, ktoré budú postupne na tento účel vyčerpané v rokoch 2012 a 2013, predstavujú 5 289 532 eur, s 5 percentnou spoluúčasťou kraja, ktorá je 264 476 eur.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK