4. máj 2011

- Nová „Oravská cesta“ spojí dva národy
- Eurofondy poputujú na rekonštrukciu ciest a mostov

                               Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                   Žilina, 5. máj 2011

„Oravská cesta“ je projekt cezhraničnej spolupráce realizovaný Žilinským samosprávnym krajom, Malopoľským vojvodstvom a obcou Bobrov. V spolupráci s poľskou stranou plánuje Žilinský kraj opraviť most, vybudovanie kruhového objazdu v obci Bobrov a výstavbu chodníkov v dĺžke dvoch kilometrov s odvodom dažďovej vody do kanalizácie. Rozpočet na opravy je vo výške 1 900 000 eur.

Zámerom projektu je modernizácia cestného prepojenia medzi obcami Zubrohlava, Bobrov, Lipnica Wielka a Jablonka, a rovnako zvýšenie bezpečnosti v obci Bobrov. Podľa plánu by mal byť projekt dokončený v jeseni 2012. Starostovia a primátori na projekte oceňujú zlepšenie cestnej infraštruktúry na Orave, ale najmä nové možnosti v oblasti cestovného ruchu. „Ako prioritu projektu sme zadefinovali cesty, ktoré sú motorom hospodárskeho rozvoja. V tejto súvislosti je rovnako potrebné aj dobudovanie rýchlostných komunikácii. Verím, že v rámci projektu nás čaká prínosná a dobrá spolupráca s poľským partnerom, “ povedal predseda ŽSK J. Blanár. Realizácia projektu zatraktívni a umožní lepší prístup do poľsko-slovenského pohraničia Oravy nielen turistom, ale aj investorom. „Táto cesta je spojivom našich obyvateľov a kultúr. Cesta však nie je všetko, dôležité je, aby sme sa naučili spolupracovať. Je to jediný spôsob, ako prilákať čo najviac investícii do oravského regiónu,“ povedal vicemaršálek Malopoľského vojvodstva Roman Ciepiela.

 

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky