31. august 2011 (2)

- Prvé centrum odborného vzdelávania a prípravy v kraji
- Osem stredných škôl sa zatepľuje z eurofondov

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 31. august 2011 

Otvorenie školského roka bude na Obchodnej akadémii v Martine spojené so slávnostným ukončením projektu stavebných úprav a zníženia energetickej náročnosti školy. Historická budova postavená v 19. storočí prešla rozsiahlou rekonštrukciou, zlepšujúcou najmä jej tepelno-izolačné vlastnosti. Zateplené podkrovie a fasáda spolu s vymenenými oknami prispeli aj k pozitívnej zmene jej vzhľadu. Pribudol bezbariérový vstup a výťah, vďaka čomu sa zlepšia podmienky pre telesne hendikepovaných. Žiaci budú od septembra využívať aj novú učebňu s modernými informačno-komunikačnými technológiami. Tá je rovnako, ako celá rekonštrukcia, financovaná z eurofondov. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) získal nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 901 tisíc eur. Na financovaní sa zriaďovateľ podieľal 5 percentami. Škola sa tak zaradila medzi osem škôl vo vlastníctve kraja, na ktorých rekonštrukciu a zateplenie získal financie z Európskej únie.

Novinky čakajú od septembra aj na žiakov a pedagógov Spojenej školy, Červenej armády v Martine. Škola sa stane vôbec prvým Centrom odborného vzdelávania a prípravy v Žilinskom samosprávnom kraji, a to pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu. Kraj chce aj takýmto spôsobom vytvárať lepšie podmienky pre prípravu na výkon povolania. „Centrum bude slúžiť nielen žiakom strednej odbornej školy, ale aj pre žiakov iných odborných škôl v regióne Turca s podobným zameraním v rámci odbornej praxe, a rovnako pre záujemcov a firmy v rámci rekvalifikačných kurzov,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Dodal, že takto sa prepojí vyučovací proces s praxou a potrebami trhu práce. V priebehu roka plánuje krajská samospráva otvoriť ďalšie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo v Strednej odbornej škole technickej v Čadci. Centrum pre elektrotechniku by malo pribudnúť v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline.

Ing. Radka Kulaviaková

hovorkyňa ŽSK