30. september 2011

- V Sučanoch otvorili nové zariadenie pre mentálne postihnutých
- Kraj poskytuje nový druh sociálnej služby

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                               Žilina, 30. september 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) rozšíril sociálne služby v regióne Turiec. Dnešným dňom, po slávnostnom prestrihnutí pásky, spustil prevádzku nového špecializovaného zariadenia Domova sociálnych služieb (DSS) Méta v Sučanoch. Ide o zriadenie nového druhu sociálnej služby v kombinácii s domovom sociálnych služieb rodinného typu.

Zariadenie svojpomocne zrekonštruovali za minimálne náklady zamestnanci sociálnych domov – zamestnanci poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Lídrom bola riaditeľka DSS Méta v Martine Eva Kyselová. „Oceňujem spoluprácu zamestnancov a zariadení sociálnych služieb, všetkých, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii budovy. Svojimi personálnymi možnosťami prispeli k realizácii tohto diela pri minimálnych nákladoch. Verím, že s výsledkom ich práce budú spokojní aj obyvatelia domova,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Do roku 2008 slúžila budova na zabezpečenie pestúnskej starostlivosti. Dnes je nízkokapacitným zariadením sociálnych služieb pre ženy, po ktorom je vysoký dopyt. V dome bude umiestnených 8 klientiek s psychickými poruchami a mentálnym postihnutím, ako napríklad Parkinsonova a Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia, hluchoslepota. „Dlhodobo zaznamenávame dopyt po službe poskytovanej formou zariadenia rodinného typu. Jedným z pozitív tohto typu zariadenie je takmer rodinné prostredie a iste i malebné prostredie oblasti, do ktorej je vsadené,“ konštatovala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková.

DSS Méta bol založený v Martine v roku 1991. Prešiel rekonštrukciou a v súčasnosti má kapacitu 27 mentálne postihnutých klientov, z toho 18 chlapcov a 9 dievčat vo veku od 7 do 40 rokov. Odbornú prácu s klientmi zabezpečuje 6 pedagogických a 5 zdravotno-výchovných pracovníkov. O prevádzku zariadenia sa v súčasnosti stará 10 pracovníkov. Rozšírením prevádzky v Sučanoch vytvorí ŽSK 6 nových pracovných miest.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky