30. november 2011

- Kraj vyhlasuje 5. ročník „Inovácie Žilinského kraja 2011“
- Nezabudnite sa prihlásiť

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina, 30. november 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) prostredníctvom inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2011“ už piatykrát hľadá v regióne inovatívnych lídrov. Cieľom realizácie ocenenia je podpora záujmu o inovačný rozvoj v Žilinskom kraji, propagácia inovačných aktivít a zvýšenie informovanosti verejnosti o aktivitách v tejto oblasti.

Doposiaľ sa štyroch ročníkov aktívne zúčastnilo celkom 61 subjektov zo Žilinského kraja a rozmanitosť predložených projektov je dôkazom toho, že priestor na uplatnenie nových, zaujímavých myšlienok a nápadov do praxe je skutočne široký. Inovačné ocenenie je každoročne udeľované v dvoch kategóriách - kategória „Malé a stredné podniky“ a kategória „Regionálny rozvoj“. Podmienkou účasti je teritoriálne ohraničená na územie Žilinského kraja. Po splnení kritérií, ktoré nájdete na stránke www.regionzilina.sk spolu s prihlasovacím formulárom, je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 15. decembra 2011.

Teší nás skutočnosť, že aj takýmto spôsobom môžeme podporovať a prezentovať potenciál inovácií, ktorým disponuje Žilinský kraj. Veríme, že aj v tomto roku sa prihlásia účastníci s novými nápadmi a inovatívnymi riešeniami,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Víťazi budú už tradične vyhlásení na konferencii „Inovačný rozvoj regiónov 2012“ a získajú ocenenie vo forme plakety a finančnú odmenu.

V minulých ročníkoch patrili k víťazom kategórie „Malé a stredné podniky“ napríklad IPESOFT s.r.o. Žilina za projekt PM Toolkit (Performance Monitoring Toolkit) - automatické monitorovanie efektivity využitia strojov a pracovnej sily v priemyselnej výrobe, či FIVING s.r.o. Liptovský Mikuláš za Tepelné čerpadlo STRIBOG. V kategórii Regionálny rozvoj obsadil prvé miesto Vedecko - technologický park Žilina vďaka projektu Povolanie podnikateľ zameranému na vzdelávanie v oblasti podnikania na vysokej škole realizované zážitkovou formou i Mesto Dolný Kubín, ktorý priniesol moderné technologické prístupy v sociálnych službách systémom pre správu dávok v hmotnej núdzi.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky