3. október 2011

- Žilinský samosprávny kraj podporuje prevenciu drogovej závislosti
- Dni nádeje 2011

                     Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                          Žilina, 3. október 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) hostí najväčší protidrogový festival na Slovensku Dni nádeje 2011, ktorého usporiadateľom je už po 17. krát Domov sociálnych služieb a podporovaného bývania (DSS a ZPB) Lúč a Nadácia Lúč v Žiline. Od 3. do 7. októbra je hlavnou témou prevencia závislostí, týrania a zneužívania.

Podujatie otvoria žiaci základných a stredných škôl „Behom nádeje“ a „Štafetou nádeje“. Stredoškoláci absolvujú „Pochod nádeje“. Súťažno-športové aktivity sa budú snúbiť s besedami, prednáškami, vernisážou výtvarných a literárnych prác. Organizátori mysleli aj na tých najmenších, čaká na nich divadelné predstavenie „Peter Pán“. Program vyvrcholí „Oskarom nádeje 2011“, kde budú slávnostne vyhlásení a ocenení najlepší športovci, literáti a výtvarníci. Ako poďakovanie sponzorom, pedagógom, rodičom a všetkým, ktorí nezištne podporujú myšlienku podujatia, bude patriť „Večer vďaky“. O dobrú náladu sa postará „PARTIČKA“ pod réžiou Dana Dangla. „Každoročným cieľom festivalu je osloviť čo najväčšiu skupinu ľudí a šíriť medzi nimi informácie o prevencii mládeže. Našou snahou je ľuďom priniesť reálne výsledky a prostredníctvom besied a workshopov prezentovať možnosti ako predísť závislosti,“ povedala riaditeľka DSS a ZPB Lúč Anna Halečková. K spoluorganizátorom festivalu patrí aj Žilinský samosprávny kraj a Krajská knižnica v Žiline. „Aj takýmto spôsobom chceme poukázať na narastajúci problém závislosti našej mládeže. Je to problém, ktorému musíme venovať pozornosť. Tento festival je spôsob ako ukázať, že voľný čas sa dá tráviť aj zmysluplne,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK