3. máj 2011

- Úspešná mladá podnikateľka je z Tvrdošína
- 5. ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2011

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                  Žilina 3. máj 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v spolupráci so Žilinskou univerzitou, Vedecko-technologickým parkom (VTP) Žilina a klastrom Z@ict hostili na svojej pôde návštevníkov 5. ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2011.

Dvojdňovej konferencie sa v priestoroch Úradu ŽSK a Žilinskej univerzity zúčastnilo približne 90 poslucháčov a prednášajúcich. Tento ročník bol zameraný najmä na problematiku podnikateľského prostredia, inovácií, vzdelávania pre prax a ich dopad na rozvoj regiónu. Atraktívnou súčasťou programu bola moderovaná diskusia so zástupcami ministerstiev, samosprávy, univerzity i konzultačných organizácií.

Záver prvého dňa konferencie patril vyhláseniu výsledkov 4. ročníka ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2010“ a 1. ročníka súťaže „Stredoškolský podnikateľský zámer 2011“. Do súťaže bolo v oboch kategóriách prihlásených 15 inovačných projektov z regiónov Žilinského kraja. Ocenenie v kategórii „malé a stredné podniky“ získala spoločnosť IPESOFT spol. s.r.o. Žilina za projekt PM Toolkit - automatické monitorovanie efektivity využitia strojov a pracovnej sily v priemyselnej výrobe. Cenu víťaza prevzal konateľ spoločnosti Miroslav Kunsch. V kategórii „regionálny rozvoj“ ocenenie prevzal Jozef Vičan, predseda predstavenstva VTP Žilina, za projekt Povolanie podnikateľ – vzdelávanie v oblasti podnikania na vysokej škole realizované zážitkovou formou. Do súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2011 sa zapojilo 54 podnikateľských zámerov študentov stredných škôl v našom kraji. Víťazom 1. ročníka súťaže sa stala Katarína Šuvadová zo Spojenej školy v Tvrdošíne so zámerom „Kurz výpočtovej techniky“. Ceny víťazom inovačného ocenenia a oceneným študentom odovzdal podpredseda ŽSK Jozef Štrba. „Veľmi oceňujem aktívny prístup študentov k tejto téme. Rozvoj podnikania súvisí už s prípravou na stredných školách, kde sa snažíme podnietiť záujem stredoškolákov o samozamestnanie a podnikanie,“ povedal Štrba.

Druhý deň konferencie nazvaný „Svet podnikania“ sa niesol v podnikateľskom duchu. Za cieľ sa kládla najmä popularizácia idey vlastného podnikania medzi študentmi. Sprievodným podujatím konferencie bol Veľtrh záverečných prác, kde študenti mohli získať zaujímavé zadanie pre svoju záverečnú prácu a možno aj perspektívu ďalšieho zamestnania.

Viac informácií o programe konferencie nájdete na www.irr.sk.

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK