29. marec 2011

- Ocenili náročnú prácu učiteľov

                         Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                           Žilina, 29. marec 2011

Na slávnostnej akadémii 28. marca 2011 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár a riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Weichselgärtner výnimočných pedagógov pôsobiacich v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

Slávnosť sa konala v dôstojnom prostredí Mestského divadla v Žiline, kde sa stretli ocenení pedagogickí zamestnanci, vzácni hostia, riaditelia stredných škôl a školských zariadení i zamestnanci Úradu Žilinského samosprávneho kraja. „Deň učiteľov vnímame ako prejav úcty k učiteľskému remeslu, prejav úcty k pedagógom, ktorí odchovali generáciu ľudí, čo dnes napĺňajú svojimi skutkami spoločnosť. Dnes sme ocenili celkom 65 učiteľov za ich výnimočnú prácu a dlhoročné pôsobenie, ale aj za mimoriadne aktivity, ktoré robia,“ povedal J. Blanár. Dlhoročná pedagogická prax, životné jubileum a významné zásluhy na rozvoji škôl, ich prezentácii a výchovno-vzdelávacie úspechy boli hlavnými a najčastejšími dôvodmi ocenenia pedagógov, navrhnutých riaditeľmi škôl alebo spolupracovníkmi. „Ocenenie znamená pre mňa strašne veľa,“ povedala Marta Tyrolová zo Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku a dodala: „Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto nádherného podujatia, aké dnes pripravil Žilinský samosprávny kraj. A chcela by som popriať nám všetkým učiteľom, aby takých krásnych podujatí, bolo čoraz viac.“ Žilinský samosprávny kraj si uvedomuje význam práce všetkých pedagógov a má záujem podporovať tvorivosť a výnimočnosť pedagogických zamestnancov. Vo svojej pôsobnosti má 68 škôl a školských zariadení v regiónoch Orava, Liptov, Turiec, Kysuce a Horné Považie.

V tomto roku sa uskutočnil 5.ročník Oceňovania pedagogických zamestnancov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pri príležitosti Dňa učiteľov. Od roku 2007 bolo na tomto podujatí ocenených dovedna 267 učiteľov. V roku 2011 bola ocenením úcta prejavená 7 pedagógom z Kysúc, 16 z Oravy, 15 z Liptova, 10 z Turca a s17 z Horného Považia.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky