28. jún 2011

- Zastupiteľstvo kraja schválilo nevyhnutnú transformáciu
- Kraj vytvorí Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja, a.s.

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                    Žilina, 28. jún 2011

Poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na včerajšom zasadnutí odhlasovali definitívnu podobu transformácie nemocníc v pôsobnosti ŽSK. K prvému januáru 2012 vznikne akciová spoločnosť „Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja, a.s.“ so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorá bude zastrešovať štyri nemocnice kraja – Kysuckú nemocnicu Čadca, Dolnooravskú nemocnicu Dolný Kubín, Hornooravskú nemocnicu Trstená a Liptovskú nemocnicu Liptovský Mikuláš. Nemocnice v pozícii organizačných zložiek budú uvedené v obchodnom registri, a nestratia tak svoju identitu. Samostatná akciová spoločnosť vznikne z Oravskej polikliniky Námestovo.

Po prechode z príspevkových organizácií zachovajú nemocnice a poliklinika dostupnosť a poskytovanie doterajšej zdravotnej starostlivosti. Novovytvorená rozpočtová organizácia „Správa záväzkov a pohľadávok“ (SZP) bude chrániť majetok nemocníc vo vlastníctve ŽSK pred prípadnými exekúciami. „Správu záväzkov a pohľadávok vytvárame s cieľom, aby sme získali všetky naše pohľadávky, a rovnako sme splácali záväzky. SZP bude mať za úlohu vymôcť pohľadávky, ktoré dnes majú nemocnice voči svojim partnerom, a uhradiť záväzky vznikajúce z podfinancovania zdravotníctva štátom,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Platná legislatíva nariaďuje Žilinskému samosprávnemu kraju do konca roka 2011 transformáciu nemocníc, a zmenu ich právnej subjektivity. ŽSK vytvorí preto jeden silný subjekt, ktorý zachová súčasnú identitu a fungovanie nemocníc. Bude silným subjektom voči vyjednávaniu s poisťovňami. Nielen s najväčšou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ale aj dvoma privátnymi poisťovňami. Tie v súčasnosti môžu tvoriť zisk aj napriek tomu, že v systéme verejného zdravotníctva je nedostatok peňazí. Zastupiteľstvo ŽSK rovnako žiada, aby v prípade oddlžovania štátnych nemocníc pred ich transformáciou, boli oddlžené aj krajské nemocnice. „Pretože štát nemôže z pacientov krajských nemocníc, ktorí si rovnako platia zdravotné poistenie ako pacienti štátnych, vytvárať druhoradých obyvateľov,“ dodal J. Blanár a pokračoval: „Pokúšal som sa o oddialenie transformácie spolu s kolegami na májovej schôdzi národnej rady, kedy mal byť v platnosti nový systém financovania na diagnózu, ktorý schválila vláda. Avšak novelu koaliční poslanci neschválili, a tým sme boli nútení urobiť transformáciu v najnevhodnejšom čase, kedy zdravotníctvo nie je dofinancované. Preto sme navrhovali akciovú spoločnosť, aby naše nemocnice ostali v hre, keďže štát evidentne nastavuje financovanie zdravotníctva na akciové spoločnosti, ktoré vzniknú od 1.1.2012 zo všetkých štátnych nemocníc. Náš záujem je chrániť nemocnice pred neustálym tlakom zdravotných poisťovní a udržať ich pre 330-tisíc obyvateľov našej spádovej oblasti.“

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK