28. júl 2011

- Výročné správy zariadení pre seniorov na webe
- Kraj zverejňuje informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                  Žilina, 28. júl 2011

Poskytovatelia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) vytvorili výročné správy za rok 2010 a uverejnili ich na internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk/časť sociálne veci. Po obsahovej stránke napĺňajú jednotnú štruktúru, ktorá je u všetkých ľahko porovnateľná. Zahŕňajú informácie o sídle, vzniku a postavení poskytovateľa sociálnych služieb, ako aj bližšie dáta o poskytovateľovi. Ďalšou zložkou výročných správ sú prevádzkové podmienky, štruktúra klientov sociálnych služieb, personálne podmienky a organizačné zabezpečenie poskytovateľov sociálnych služieb. Vo výročných správach nechýba rozpis poskytovania sociálnych služieb v Žilinskom samosprávnom kraji. „Poskytovatelia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK takýmto spôsobom zverejňujú svoju činnosť, hospodárenie a informácie, ktoré môžu pomôcť občanom orientovať sa v oblasti poskytovaných sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Záujemca nájde v obsahu uvedené aj financovanie a výšku úhrad pre klientov zariadení. Štatutári uviedli plnenie cieľov, priorít a inovácií za rok 2010. V pláne financovania sociálnych služieb na rok 2011 sú zverejnené ďalšie možnosti financovania, ktoré sú v rámci sociálnych služieb využívané.

ŽSK celkovo zverejnil 26 výročných správ všetkých zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Ich počet je nemenný od roku 2008.

Zoznam zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK:

 Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie núdzového bývania Lúč Žilina

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina

 Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA Žilina

 ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina

 HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok Žilina

 STRANÍK - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Žilina

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová

 Domov sociálnych služieb TAU Turie

 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK Čadca

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Čadca

 Centrum sociálnych služieb Fantázia Kysucké Nové Mesto

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto

 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko Oščadnica

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín

 Domov sociálnych služieb a zariadenie núdzového bývania Dolný Kubín

 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Tvrdošín

 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné

 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť

 Centrum sociálnych služieb ANIMA Liptovský Mikuláš

 Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok

 TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb Ružomberok

 LIKAVA - domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Likavka

 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Martin

 Domov sociálnych služieb Méta Martin

 Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Turčianske Teplice

 

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK