27. júl 2011 (2)

- Veterná smršť páchala škody na cestách a budovách
- Extrémne počasie ničilo školské, sociálne i kultúrne zariadenia v kraji

                          Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 27. júl 2011

Silné prívalové dažde a nárazový vietor počas júla zanechali v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) spúšť na mnohých miestach. Nevyhli sa cestám ani kultúrnym, sociálnym či školským zariadeniam. Alarmujúce správy prichádzali najmä z Oravy, Kysúc a Liptova.

Kysuckému múzeu v Čadci uchytil vietor plechovú strechu a pretekajúca voda zaplavila suterén do výšky 15 cm. S vodou zápasila aj Oravská galéria v Dolnom Kubíne, objekty Oravského múzea P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – Čaplovičova knižnica a Oravský hrad. Na najnavštevovanejšom hrade Slovenska zanechala stopy na murovaných stenách, drevených obkladoch a rôznych zbierkových predmetoch z 18. storočia. Zatiekol obraz Juraja Thurzu umiestnený v kaplnke sv. Michala. Voda tam tiekla po zreštaurovanej renesančnej omietke do Henkelovskej hrobky, v ostatných miestnostiach paláca zatiekla drevená podlaha. Rovnaký osud postihol aj Citadelu. Škody na Oravskom hrade bude možné vyčísliť až po zaschnutí natečenej vody. Živel ničil aj na Liptove. V Liptovskom múzeu v Ružomberku poškodil silný ľadovec 2 expozície. V Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline následkom poškodenia strechy na objekte Humno došlo k poškodeniu depozitára ľudových truhiel. Doposiaľ známe odhadované škody v kultúre sú 63 700 €.

Veterná smršť zanechala stopy na Zariadeniach pre seniorov (ZpS) PARK a Horelica v Čadci, ale i na Domove sociálnych služieb (DSS) Likavka. Silný vietor poškodil opravenú fasádu budovy v ZpS PARK. ZpS Horelica bojovala so zatekaním do suterénu a zaplavenou kotolňou. Navlhnuté steny si vo všetkých zariadeniach vyžiadajú maľovanie. V DSS Likavka dažďová voda znehodnotila novo zrekonštruované priestory kuchyne a priľahlé priestory. Odhad spôsobených škôd na sociálnych zariadeniach predstavuje sumu približne 1 600 €.

V Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku a na Gymnáziu V. Paulinyho – Thóta v Martine náporom vetra a dažďovej vody neodolala strecha telocvične, kde v oboch prípadoch zatiekli vnútorné priestory, stropy, omietky a palubová podlaha. Následná oprava si vyžiada obnovu odpadnutého obloženia, vnútorných omietok, výmenu parkiet a revíziu striech. Momentálne vyčíslené škody na školských zariadeniach sa vyšplhali do výšky 3 000 €.

Voda podmyla a zničila aj niektoré cestné komunikácie vo vlastníctve ŽSK. Najväčšie škody hlásila Správa ciest ŽSK - závod Orava v Dolnom Kubíne. Zosuvy svahov nad cestami, naplaveniny a zanesené priekopy a priepusty, poškodenie priepustov a podmyté krajnice cesty trápia obyvateľov Gaceľa, Záskalia, Zábiedova i Brezovice. Podmyté mosty a oporné múry, poškodená a odplavená časť vozovky sužuje obyvateľov Trstenej, Oravskej Poruby aj Žaškova. Výdavky na zabezpečovacie práce presiahli sumu 9 500 €. Povodňové škody na cestách II. a III. triedy si z rozpočtu ŽSK vyžiadali 42 000 €.

Vrtochy počasia celkovo poškodili 10 budov v pôsobnosti ŽSK a 5,5 km ciest vrátane mostov.

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky