27. apríl 2011 (2)

- Vyhlásenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja k vytváraniu zisku zdravotných poisťovní

 Vyhlásenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja k vytváraniu zisku zdravotných poisťovní

Žilina, 27. apríl 2011

Som znepokojený, že minister zdravotníctva chce umožniť vytváranie si zisku súkromnými zdravotnými poisťovňami. Je to nehorázne najmä teraz, keď poisťovne hľadajú možnosti a spôsoby ako neuhradiť finančné prostriedky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť jej poskytovateľom.

V pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sú štyri nemocnice s poliklinikou, ktoré v roku 2010 vykázali uznané nadlimitné výkony za 1,1 mil. €. Sú to výkony, ktoré bolo potrebné urobiť pre zdravie a záchranu životov pacientov v Liptove, Orave i na Kysuciach. Ani jedna z našich nemocníc nedostala uhradené tieto finančné prostriedky. Napriek tomu budú môcť poisťovne generovať zisk. O čo ide ministrovi zdravotníctva a tejto vláde, o ľudí alebo zisky poisťovní?

Preto hovoriť o zisku, jeho prerozdeľovaní či zvyšovaní je v zdravotníctve neopodstatnené a v súčasnej ekonomickej situácii neadekvátne.

Ing. Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja