27. apríl 2011 (1)

- Nový CT prístroj v Kysuckej nemocnici s poliklinikou

                      Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                          Žilina, 27. apríl 2011

Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci definitívne získa nový CT prístroj. Vyhodnotenie verejného obstarávania bolo ukončené. Zo štyroch oslovených uchádzačov bol vybratý dodávateľ Intes Poprad, s.r.o.

Od novembra minulého roku bol CT prístroj v Kysuckej nemocnici s poliklinikou nefunkčný. Prístroj využívala nemocnica od jeho zakúpenia v roku 1997 počas nasledujúcich 13 rokov. V tom čase bola obstarávacia cena prístroja takmer 700 tis. €. Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v decembri 2010 schválilo na zakúpenie CT prístroja zo zdrojov ŽSK čiastku 112 500 €. Kritériom výberu nového prístroja nebola len najvýhodnejšia cenová ponuka, ale ekonomicky najlepšia ponuka. „V rámci najekonomickejšej ponuky sa do úvahy brala cena prístroja, ale i možnosť záručného a pozáručného servisu. Teda náklady na kúpu a prevádzku CT prístroja počas najbližších 7 rokov, čo je predpokladaná dĺžka štandardnej životnosti prístroja,“ povedal Pavol Holeštiak, riaditeľ Úradu ŽSK. Súčasťou verejného obstarávania boli stavebné úpravy spojené s potrebnou inštaláciou nového CT prístroja, jeho dodávka a inštalácia i likvidácia starého CT a zaučenie personálu pri spustení prevádzky. „Kysucká NsP získa už v najbližších týždňoch netrpezlivo očakávaný CT prístroj, ktorý umožní skrátenie vyšetrovacieho času, zníženie radiačnej záťaže a množstva podanej kontrastnej látky. A v neposlednom rade zvýši kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom z celej spádovej oblasti. Tá predstavuje 126 tisíc obyvateľov,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. CT bude nemocnici dodané do 9 dní od podpisu zmluvných strán. Spustenie prevádzky predpokladáme už v prvej polovici mája. Približne 1 mil. € je cena 64 slice-ového CT prístroja, ktorá zaručuje vyšší štandard poskytovaných zdravotných služieb.

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky