26. október 2011

- Obyvatelia Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Zákamenné majú novú kaplnku

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 26. október 2011 

Obyvatelia Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov (DSS a ZPS) Zákamenné majú novú kaplnku priamo vo svojom zariadení. Kaplnku za účasti predsedu ŽSK Juraja Blanára, starostu obce Milana Vrábľa, riaditeľky zariadenia, poslancov a zamestnancov odboru sociálnych vecí ŽSK vysvätil miestny duchovný otec.

Myšlienka zriadenia kaplnky Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej sa zrodila približne pred dvomi rokmi, keď sa zvýšila kapacita zariadenia na 75 klientov, ktorí sú prevažne veriaci. Jej realizácia bola spustená v januári tohto roku. „Na vytváraní priestorov kaplnky sa podieľali zamestnanci nášho zariadenia a tiež klienti či už svojou prácou, alebo ochotou pomôcť,“ uviedla riaditeľka DSS a ZpS Zákamenné Adriana Adamicová. „Či už výrobou krížovej cesty, o ktorú sa zaslúžil jeden z obyvateľov zariadenia pán Roman Bakoš, alebo pri stavebných prácach,“ dodala riaditeľka. Kaplnka prispeje k duchovnému odpočinku obyvateľov domova i k zvýšenej bezpečnosti, pretože nebudú nútení prechádzať zhusťujúcou sa premávkou v obci. „Chcem vyjadriť presvedčenie, že táto kaplnka pomôže vytvárať skutočný domov pre našich obyvateľov tu v domove sociálnych služieb, pretože to nie je len o hmotných statkoch a peniazoch na zabezpečenie domácností, ale predovšetkým o vzťahoch a prístupe ku všetkým našim obyvateľom,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Po slávnostnej bohoslužbe, na ktorej boli prítomní klienti domova i obce, previedla riaditeľka Adamicová hostí po zariadení. Zoznámila ich s prostredím i zručnými obyvateľmi.

Zariadenie vzniklo v roku 2008. V súčasnosti sa člení na tri pracoviská. DSS a ZPS Zákamenné, zariadenie pre mužov s mentálnym a psychickým postihnutím s kapacitou 75 klientov. Klienti sú ubytovaní v dvoch jednoposteľových izbách, jedenástich dvojposteľových izbách a dvadsiatich trojposteľových izbách. Pracovisko Oravská Lesná je kombinované zariadenie pre ženy a mužov prevažne v dôchodkovom veku s kapacitou 51 klientov. Klienti sú ubytovaní v osemnástich dvojposteľových izbách a piatich trojposteľových izbách. Pracovisko Zubrohlava je zariadenie pre ženy s mentálnym a psychickým postihnutím s kapacitou 15 žien. Klienti sú ubytovaní v jednej jednoposteľovej izbe, jednej dvojposteľovej izbe a štyroch trojposteľových izbách.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK