26. august 2011

- Začína nový školský rok
- Do 1. ročníka v kraji nastúpi 7 051 žiakov

                         Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                            Žilina, 26. august 2011

Školský rok sa nezadržateľne blíži a 5. septembra 2011 žiaci nielen Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) opäť zasadnú do školských lavíc.

Vplyvom demografického vývoja je počet školákov z roka a rok nižší. V novom školskom roku 2011/2012 prejde školskými bránami prvých ročníkov 7 051 detí. V porovnaní s minulým rokom ich počet v 66 školách ŽSK klesol o 424 žiakov. Prvenstvo v počte obsadených lavíc regiónov ŽSK drží 17 stredných škôl Horného Považia – takmer 1 900 žiakov. Po ňom nasleduje 14 oravských stredných škôl s približne 1 300 prvákmi, na Liptove 16 škôl s viac ako 1100 a 19 škôl v Turci a na Kysuciach dovedna s 2 000 žiakmi. Budúci stredoškoláci prejavili najväčší záujem o štúdium na gymnáziách, obchodných a hotelových akadémiách. Podľa uplatniteľnosti v praxi patria k tým žiadanejším aj študijné odbory ako geodézia, kartografia, mechanik elektrotechnik, kaderník, informačné a sieťové technológie, či kuchár, kozmetička a vizážistka. Z učebných odborov preferujú žiaci najmä odbor autoopravár. „Pre skvalitnenie vyučovacieho procesu zavádzame nové a experimentálne overované študijné a učebné odbory, organizujeme vzdelávacie semináre, aktívne podporujeme odborné vzdelávanie a prípravu. Taktiež venujeme zvýšenú pozornosť výchovno-vzdelávacím a inovačným projektom,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. „V neposlednom rade zlepšujeme rekonštrukciami budov podmienky vzdelávacieho prostredia našich žiakov,“ dodal J. Blanár. V porovnaní s minulým rokom klesol záujem o učebné odbory maliar, stolár, tesár, čalúnnik, krajčír predavač a agromechanizátor. Menej žiadané sú aj študijné odbory operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, technológia ochrany a tvorby životného prostredia i mechanik strojov a zariadení.

Realizované projekty s podporou Európskej únie: YES (Stratégie podnikania mladých), Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie, Moderná škola v praxi, Pilotné centrá odborného vzdelávania v ŽSK.

 

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK