25. november 2011

- V ŽSK pribudli nové centrá odborného vzdelávania a prípravy
- Školy budú vzdelávať odborníkov v elektrotechnike a kovospracúvacej výrobe

                          Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                             Žilina, 25. november 2011

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline a Stredná odborná škola technická v Čadci sa stali centrami odborného vzdelávania a prípravy (COVaP). Pripoja sa tak k Spojenej škole, Červenej armády v Martine, ktorá sa stala vôbec prvým takýmto centrom pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu v kraji. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce aj takýmto spôsobom na svojich školách vytvárať lepšie podmienky pre prípravu na výkon povolania budúcich absolventov. Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline sa stala COVaP pre elektrotechniku a Stredná odborná škola technická v Čadci pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu. „Centrá majú mimoriadny význam pre rozvoj odborného školstva v kraji. Našou prioritou je vytvárať čo možno najlepšie podmienky pre výchovu budúcich odborníkov v oblasti elektrotechniky, strojárstva či kovospracúvacej výroby. Vďaka projektu získajú tieto školy kvalitné a moderné technologické vybavenie,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Štatút centra odborného vzdelávania a prípravy odsúhlasila Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu v ŽSK. Medzi kritériami pre výber z 18 prihlásených škôl bolo splnenie podmienok v oblasti personálneho zabezpečenia, materiálno-technického vybavenia, ako aj spolupráca so zamestnávateľmi či umiestnenie absolventov na trhu práce. Centrum bude slúžiť nielen svojim žiakom, ale aj žiakom iných stredných odborných škôl a zamestnávateľom v prípade rekvalifikácie zamestnancov. Vznik centier umožnil Zákon č. 184 z roku 2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a prípravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK