25. marec 2011

- Lákavé ponuky knižníc
- Do knižníc nielen za knihami

                         Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                            Žilina, 24. marca 2011

Slovenská asociácia knižníc vyhlásila 12. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Knižnice Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) otvárajú dvere malým i veľkým čitateľom. Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc ponúkajú širokú paletu literárnych aktivít a podujatí; autorské besedy, prednášky, výstavy, súťaže, zážitkové čítania. K tradičným zvýhodneniam patrí bezplatný zápis i upomienková amnestia.

Od 28. marca do 3. apríla 2011 pripravila Turčianska knižnica v Martine putovanie s malým princom, stretnutie s najaktívnejšími čitateľmi knižnice aj informácie o tom, kto bol najvzornejším detským čitateľom za rok 2010. Možnosť stať sa rytierom ponúka Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorá nových členov pasuje za rytierov pekného slova. V priestoroch čitárne majú návštevníci prístup k výstave realizovanej pri príležitosti 60. výročia otvorenia knižnice. Kysucká knižnica v Čadci ponúka besedy s kysuckými spisovateľmi a prednášku “Matej Hrebenda a knižná kultúra na Slovensku“. Liptovská knižnica Garšpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši pripravila milovníkom literatúry „Knižničný antikvárny jarmok“ a výtvarnú súťaž s výstavou zhotovených prác zameranú na tvorbu regionálnych autorov. Možnosť stať sa spisovateľom prináša študentom Krajská knižnica v Žiline počas literárnych tvorivých dielní. Otvára výstavu „Renesančný človek“ o živote výtvarníka, ilustrátora, grafika, scénografa a historika umenia Jozefa G. Cincíka.

Na Deň otvorených dverí pozýva Kysucká knižnica 1. apríla, Oravská knižnica 30. marca a Krajská knižnica v Žiline 31. marca. Záujemcom budú prezentované všetky knižnično-informačné činnosti jednotlivých úsekov a oddelení.

Populárne podujatie „Noc s Andersenom“ čaká na deti 1. - 2. apríla. Minulý rok v knižniciach nocovalo, čítalo, tvorilo a zabávalo sa až 175 detských účastníkov, čo je o 31 detí viac ako v roku 2009. „Stúpajúca tendencia malých nocľažníkov svedčí nielen o kvalite a obľúbenosti celoslovenského podujatia, ale aj o tom, že myšlienka Týždňa slovenských knižníc sa čoraz viac usídľuje v povedomí obyvateľov každého regiónu Žilinského kraja,“ povedal riaditeľ odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou ŽSK Peter Kubica. Informácie k podujatiam sú zverejnené na internetových stránkach knižníc v pôsobnosti ŽSK: www.krajskakniznicazilina.sk, www.kniznica-cadca.sk, www.oravskakniznica.sk, www.tkmartin.sk, www.kniznicagfb.sk.

V Kysuckej knižnici sa minulý rok počas celého týždňa zaregistrovalo rekordných 1 816 používateľov, z toho 473 detí. V Krajskej knižnici využilo zo 664 zaregistrovaných bezplatné zápisné až 486 detí. Turčianska knižnica prihlásila alebo obnovila členské 723 používateľom. V Oravskej knižnici sa registrovalo 196 čitateľov, z toho bezplatne 143 detských. Aj Liptovská knižnica úspešne ponúkla registráciu 129 záujemcom. Celkový počet návštevníkov minuloročného podujatia Týždeň slovenských knižníc v žilinskom kraji bol 4 870 z toho 3 528 zaregistrovaných používateľov.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK