24. jún 2011

- Riešenie dlhu Žilinského kraja voči sociálnej poisťovni je v súlade so zákonom

                               Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                    Žilina, 24. jún 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) protestuje voči tvrdeniam generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, ktorý na dnešnej tlačovej konferencii podal nepravdivú a zavádzajúcu informáciu, týkajúcu sa prechodu majetku nemocníc v pôsobnosti ŽSK pod novú organizáciu, v tom, že bude presunutý majetok a pohľadávky. Majetok je predsa v súčasnosti v rukách ŽSK a nemocnice ho len spravujú a aj po nútenej transformácii ostane v rukách kraja.

Pán generálny riaditeľ Ľuboš Lopatka vyjadruje obavu zo splácania záväzkov nemocníc Žilinského kraja. Rovnako však nemá záruku, že štátne nemocnice budú schopné do budúcnosti taktiež plniť svoje záväzky voči sociálnej poisťovni. Z jeho vyhlásenia vôbec nie je jasné, akým spôsobom boli a budú splácané záväzky týchto nemocníc voči sociálnej poisťovni.

Vláda pripravuje oddlženie štátnych nemocníc, ale verejné nemocnice spadajúce do pôsobnosti kraja sú z neho úplne vylúčené. Tri krajské nemocnice v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne a Čadci pritom majú dovedna záväzky voči sociálnej poisťovni 2,04 milióna eur, čo z celkového dlhu voči sociálnej poisťovni tvorí len 3,5 %.

Štátne nemocnice i krajské nemocnice sú verejné. Poskytujú rovnakú zdravotnú starostlivosť všetkým občanom, a preto by mali byť rovnako oddlžené tak štátne ako aj krajské nemocnice. Pretože dnes 333-tisíc obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja, ktorým poskytujeme zdravotnú starostlivosť, je postavených do pozície druhotriednych, hoci si rovnako platia zdravotné poistenie ako tí občania, ktorým poskytujú zdravotnú starostlivosť štátne nemocnice.

A preto sa predseda ŽSK Juraj Blanár obrátil na predsedníčku vlády so žiadosťou, aby nemocnice ŽSK boli rovnako oddlžené ako štátne nemocnice pred ich transformáciou, a aby nedochádzalo k diskriminácii takmer polovice obyvateľov samosprávneho kraja.

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK