23. august 2011

- Hradný deň v Sobášnom paláci v Bytči
- História je opäť bližšie ľuďom

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                Žilina, 23. august 2011 

Po konferencii v Sobášnom paláci v Bytči, v rámci projektu „Odklínanie hradov a zámkov“, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ponúka svojim obyvateľom a turistom zblíženie s históriou. Hradný deň v Bytči je ako stvorený na vrátenie sa v čase o niekoľko storočí späť. Na nádvorí Sobášneho paláca privíta hostí uhorský palatín Juraj Thurzo, osobne. Súčasťou Hradného dňa bude i putovná výstava fotografií venovaná hradom a zámkom nachádzajúcim sa na území prihraničných regiónov. Výstava bude postupne umiestnená na všetkých hradoch a zámkoch uvedených v informačnej brožúre, ktorú si môžete prezrieť aj v internetovom WEB-katalógu.

Z bohatého programu si zaiste vyberie každý. Návštevníkom spríjemnia deň žiaci hudobného a výtvarného odboru ZUŠ Bytča, Kapor na scéne a Improliga. V programe „Od histórie po súčasnosť“ vystúpia na javisko 3T – tri tvorivé tvory, ale i historický felčiar, hltač ohňa a žongléri. Skupina historického šermu Cech Terra de Selinan predvedie ukážky historického bojového umenia. „Aj hradný deň je jednou z mnohých aktivít v rámci projektu, ktoré prispievajú k zvýšeniu povedomia o zachovaných starobylých krásach. Spolupráca so Zlínskym krajom je obojstranne prospešná tak pre našich obyvateľov, ako aj pre českých susedov,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.

Pripravené sú hry a súťaže pre deti i dospelých a ďalšie lákavé atrakcie. Srdečne vás pozývame 28. augusta 2011 o 14:00 hod. na nádvorie Sobášneho paláca v Bytči, aby ste sa presvedčili na vlastné oči.

Projekt Odklínanie hradov a zámkov odštartoval v januári roku 2011. Jeho doterajším výsledkom je spoločná vytvorená brožúra a historická mapa Žilinského a Zlínskeho kraja, web katalóg hradov a zámkov oboch krajov. Cieľom projektu je podpora rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu historických a iných kultúrnych pamiatok prostredníctvom výmeny skúseností a budovania partnerstva. Celkové náklady projektu predstavujú 15 507€, ŽSK hradí z vlastných zdrojov 775€.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK