22. marec 2011

- Žilinský samosprávny kraj v zime opravil 3 686 m2 výtlkov

                             Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina, 22. marec 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) počas tohtoročnej zimnej sezóny opravil 3 686 m2 výtlkov na cestách II. a III. triedy. Najkritickejší stav bol na Kysuciach, kde opravili až 2 118 m2 výtlkov.

Celkové náklady na zimnú údržbu predstavujú zatiaľ od októbra 2010 do konca februára tohto roka 2,9 milióna eur. V minulom roku predstavovali náklady za rovnaké obdobie 2,3 milióna eur. Hoci predpokladaným mesiacom ukončenia zimnej údržby je marec, nedá sa vylúčiť, že v regiónoch Oravy či Liptova nebudú potrebné zásahy a výkony zimnej údržby ešte v apríli. Na zmierňovanie šmykľavosti povrchu vozoviek použila počas uplynulých mesiacov Správa ciest ŽSK 35 112 ton inertného posypu a viac ako 4 500 ton chemického posypového materiálu na zabezpečenie 1 440 km ciest II. a III. triedy v kraji. „Predpokladom zvládnutia zimnej údržby bez problémov je koordinácia dispečersko - spravodajskej činnosti s organizáciou nástupu na zabezpečenie výkonu údržby a následné včasné nasadenie mechanizácie,“ skonštatoval predseda ŽSK Juraj Blanár. V ešte prebiehajúcej zimnej sezóne Správa ciest ŽSK disponuje 118 sypačmi s radlicou, 8 snehovými frézami, 19 traktormi s radlicou, 10 šípovými pluhmi s 2 traktormi, 7 autogrédermi, 24 nakladačmi, 2 traktormi sypačmi a 9 ďalšími nákladnými vozidlami zimnej údržby. Za plynulosť zabezpečovania zimnej údržby zodpovedá 302 pracovníkov zimnej sezóny.

Zimná údržba spravidla prebieha od polovice októbra do polovice marca v závislosti od vývoja poveternostných podmienok. Jej koniec oficiálne vyhlasuje Slovenská správa ciest. V roku 2008 bola zriadená 24-hodinová Krajská dispečersko – spravodajská služba a do vozidiel zimnej údržby boli nainštalované elektronické zariadenia AVL (GPS), ktoré umožňujú monitorovať polohu a činnosť vozidiel v aktuálnom čase. Tým sa zlepšila aj informovanosť verejnosti o aktuálnej situácii na cestách ŽSK.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK