21. november 2011

- Štvrtina slovenských cyklotrás je v Žilinskom kraji
- Obnovili a zmodernizovali cykloturistické i pešie turistické chodníky

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                          Žilina, 21. november 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ukončil trojročný projekt „Obnova a modernizácia cykloturistických a peších turistických trás v Žilinskom kraji“. V rámci projektu ŽSK opravil a nanovo vyznačil pešie turistické trasy a cyklotrasy v kraji.

Turisti z celého Slovenska využívajú 9000 kilometrov cyklistických trás, z toho na území ŽSK je 2300 kilometrov, čo predstavuje viac ako 25 percent všetkých cyklotrás v rámci celej SR. Obdobná situácia je aj pri peších turistických trasách, kde takisto viac ako 25 percent značených peších turistických trás sa nachádza práve na území Žilinského kraja.

ŽSK vynaložil na projekt takmer 150 tisíc eur. V spolupráci so Slovenským cykloklubom v Piešťanoch, záujmovými organizáciami a občianskymi združeniami obnovil značenia a povrchy trás. „Spolupráca pri opravách značenia a povrchov bola vynikajúca. Aj napriek sume, ktorú sme vynaložili, bolo veľa aktivít a prác pri obnove realizovaných v rámci dobrovoľnej činnosti, za čo im patrí veľká vďaka,“ uviedol podpredseda ŽSK Jozef Štrba. Okrem tohto projektu získal ŽSK ďalších 150 tisíc eur na realizáciu projektu „Budovanie cyklotrás v Žilinskom samosprávnom kraji“. Prvým konkrétnym výsledkom v rámci tohto projektu je aktuálne realizovaná úprava cyklotrasy okolo Vodného diela Žilina smerom k Budatínskemu hradu. Projekt počíta s napojením cyklotrasy k hradu Strečno a tiež s odbočkami do terchovskej a rajeckej doliny i na Kysuce. Pri budovaní nových cyklistických cestičiek podávajú samosprávam pomocnú ruku aj klastre, združenia cestovného ruchu, kluby slovenských turistov a občianske združenia.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky