21. január 2011

- Hľadá sa Kniha Horného Považia, Kniha Turca, Kniha Oravy, Kniha Liptova a Kniha Kysúc roku 2010
- Nominujte a hlasujte za svoju knihu regiónu

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 21. január 2011

Čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci či distribútori kníh môžu už po piaty krát posielať nominácie a hlasy svojim tipom na víťaza knihy regiónu roku 2010. Krajská knižnica v Žiline, Kysucká knižnica v Čadci, Turčianska knižnica v Martine, Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne zbierajú nominácie na knihy v dvoch súťažných kategóriách: beletria a odborná literatúra. „Knihy musia byť vydané v roku 2010 a späté s príslušným regiónom tematicky či osobou autora textovej alebo obrazovej časti. Šance na výhru majú tlačené knihy, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok s ISBN. Hľadanie knihy roka má svoj význam. Snažíme sa nielen rozširovať znalosti o regionálnej tvorbe pre čitateľov, ale takto spoznávame aj ich dopyt po konkrétnych tituloch,“ vysvetľuje podmienky a ciele súťaže riaditeľ odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Peter Kubica.
Knihy sa nominujú prostredníctvom nominačného listu, ktorý je voľne prístupný na stiahnutie z internetovej stránky konkrétnej knižnice, alebo si ho môže čitateľ vyzdvihnúť priamo v nej. Nominačný list sa doručí osobne, faxom, poštou alebo mailom na adresu knižnice spolu s jedným výtlačkom nominovanej publikácie. „Nominácie sa prijímajú do 28. februára a počas marca až do ukončenia hlasovania môžu čitatelia spoznávať jednotlivých nominantov v knižniciach a v médiách. Hlasy treba zasielať do 20. apríla a víťazov spoznáme na oficiálnom vyhlásení výsledkov 29. apríla tohto roku,“ spresnil termíny P. Kubica.
Bližšie informácie o hlasovaní nájdete na webových stránkach knižníc ŽSK:
www.zilinska-kniznica.sk
www.kniznica-cadca.sk
www.kniznicagfb.sk
www.oravskakniznica.sk
www.tkmartin.sk
Autorom víťazných kníh ponúknu knižnice bezplatne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií verejnosti. Ak sa knižnice zúčastnia na knižnom veľtrhu Bibliotéka, ponúknu víťazom priestor aj na tomto medzinárodnom podujatí. Troch hlasujúcich čakajú po vyžrebovaní vecné ceny.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK