20. september 2011

- Školy pod novými strechami
- Kraj financuje rekonštrukcie škôl

                        Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                         Žilina, 20. september 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) neustále zlepšuje kvalitu a možnosti vzdelávania žiakov v celom kraji. K skvalitneniu prispieva nielen novými učebnými prístupmi, ale i rekonštrukciami škôl a školských zariadení.

Školský rok 2011/2012 začali pod novými strechami žiaci Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši a žiaci Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline. V oboch prípadoch ŽSK vyčlenil financie na ich opravu zo svojho rozpočtu, dovedna takmer 205 tisíc eur. Nová strecha hotelovej akadémie je vybavená vyhrievacími káblami, ktoré zabezpečia nepretržitý odtok vody zo strechy aj v zimnom období. K zvýšenej bezpečnosti a zamedzenému prístupu nepovolaných osôb prispieva kovový rebrík s ochranným košom. Na stavbe dodávateľská firma aplikovala 1 647 m2 tepelnoizolačnej a hydroizolačnej vrstvy, vymenila odkvapové lišty, ríny i bleskozvodovú sústavu. Celková rekonštrukcia stála 91 168 €. Pri oprave strechy Gymnázia na Hlinskej ulici bolo demontovaných 55 svetlíkov, ktoré tvoria súčasť strechy na presvetlenie vnútorných priestorov školy. Svetlíky boli opätovne osadené tak, aby dažďová voda nezatekala do strechy a interiéru školy. Zatekaniu bráni 1890 m2 novej tepelnoizolačnej a hydroizolačnej vrstvy. Na zvýšenú bezpečnosť vplýva aj nová bleskozvodová sústava. Celkové náklady na výstavbu predstavujú sumu 113 575 €. „Je dôležité, aby sme našim deťom umožnili kvalitné vzdelanie do budúcnosti, a to nie je možné v zlých podmienkach. Preto ŽSK neustále investuje do rekonštrukcií školských budov, či už z vlastného rozpočtu, alebo z eurofondov,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. V oboch prípadoch došlo k zníženiu energetickej náročnosti budovy, ktorá prispeje k poklesu nákladov na jej vykurovanie a k skvalitneniu prostredia v školách.

Po ukončených projektoch zateplenia budov Gymnázia V. P. Tótha v Martine, Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste, Obchodnej akadémie a SOŠ technickej v Čadci, rekonštruuje ŽSK Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Turčianskych Tepliciach, SPŠ strojnícku v Martine, Obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne, gymnáziá v Martine a Turzovke, priemyslovku v Kysuckom Novom Meste a Dopravnú akadémiu v Žiline.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky