20. apríl 2011

- Dohodli sa na výmene nehnuteľností
- Majetkové nezrovnalosti medzi ŽSK a mestom Čadca sú vysporiadané

                           Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                              Žilina, 20. apríl 2011

Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a primátor mesta Čadca sa dohodli na vzájomnej výmene nehnuteľností.

ŽSK sa dlhodobo snaží o vysporiadanie majetkov medzi územnou a miestnou samosprávou. V riešení nezrovnalostí, ktoré vznikli delimitáciou majetku, sa mu podarilo nájsť ďalšieho ústretového partnera. Po meste Martin, kde sú všetky majetkové nezrovnalosti vysporiadané, prejavilo snahu spolupracovať aj mesto Čadca. Dohoda sa vzťahuje na zámenu športovej haly známej ako hala PRATEX, ktorej majiteľom je ŽSK a pozemkov pod stavbami Zariadenia pre seniorov a Domovu sociálnych služieb v časti Čadca-Žarec, ktoré vlastní mesto Čadca. „Ide o obojstranne výhodnú výmenu, ktorá umožní Žilinskému samosprávnemu kraju efektívne čerpanie eurofondov na skvalitnenie života obyvateľov sociálneho zariadenia a domovu sociálnych služieb, a zároveň umožní mládeži a športovcom v kraji rozvíjať športové aktivity“, uviedol J. Blanár. „Vďaka vysporiadaniu vlastníckych vzťahov môžeme účelne využívať halu aj na spoločensko – športové podujatia, ktorých organizácia bola v minulosti sťažená“, povedal primátor Gura. Túto zámenu musia odsúhlasiť obe zastupiteľstvá. Po odsúhlasení dohody bude majetkoprávne vysporiadanie medzi ŽSK a mestom Čadca definitívne doriešené. ŽSK neprihliada len na hodnotu majetkového vysporiadania, ale najmä na účelnosť a následné možnosti využitia daných objektov pre obyvateľov mesta, a tým aj kraja.

Športová hala bola pôvodne vystavaná ako sklad Sloveny, neskôr prebudovaná na účely športovej haly, ktorú využívali okrem našich študentov aj športové kluby mesta Čadca a blízkeho okolia. Po zrušení strednej odbornej školy na ulici A. Hlinku (bývala dievčenská škola) v pôsobnosti ŽSK, ku ktorej hala patrila, prešla do správy SOŠ technickej v Čadci.

Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky