19. január 2011

- Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja pokračuje bezplatné právne poradenstvo

                              Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                                 Žilina, 19. január 2011

Bezplatné právne poradenstvo, ktoré poskytujú naši právnici Úradu Žilinského samosprávneho kraja naďalej pokračuje. Ľudia si uvedomujú, že u nás majú otvorené dvere a svedčia o tom aj čísla. Po radu si doteraz prišlo viac ako 1 950 ľudí,“ uviedol podpredseda Žilinského samosprávneho kraja (ďalej iba „ŽSK“) Jozef Štrba. Občania sa i v roku 2011 môžu prísť poradiť v oblasti občianskeho, pracovného, obchodného práva, z oblasti sociálneho zabezpečenia a trestného práva. Bezplatná právna poradňa funguje na úrade od roku 2006 a služby právnikov sú ľuďom k dispozícii dvakrát do mesiaca, každý druhý štvrtok v Kancelárii prvého kontaktu na prízemí Úradu ŽSK na Komenského ulici 48 v Žiline. Prednostne sú vybavení občania, ktorí sa telefonicky, osobne alebo e-mailom objednajú u právnika Kancelárie predsedu ŽSK (pravnaporadna@zask.sk) alebo na recepcii Úradu ŽSK, či telefónnom čísle 041/5032152. Bezplatná právna poradňa zahŕňa základnú právnu inštruktáž poskytovanú výlučne ústnou formou bez spisovania právnych podaní.

Termíny bezplatnej právnej poradne sú každý druhý štvrtok v mesiaci:

27.1., 10.2., 24. 2., 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 22.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24. 11., 8.12., 22.12. od 8.00 – 15.00 hod. okrem obednej prestávky medzi 12.00 - 13.00 hod.

Prvý štvrtok v mesiaci môže verejnosť na Úrade ŽSK využiť aj služby a poradenstvo zástupcu Kancelárie verejného ochrancu práv. Na stretnutie sa objednáva na telefónnom čísle 02/48287401 alebo 02/43634906 v pracovných dňoch od 8.00 - 16.00 hod.

Termíny poskytovania služieb Kancelárie verejného ochrancu práv v roku 2011: 3. február, 3. marec, 7. apríl, 5. máj, 2. jún, 7. júl, 4. august, 6. október, 3. november a 1. december 2011.

Mgr. Zuzana Muchová
hovorkyňa ŽSK