19. december 2011

- Otvorili novú cestu v Oščadnici
- Prispeje k rozvoju cestovného ruchu i sociálnych služieb

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 19. december 2011

Obyvatelia obce Oščadnica v regióne Kysuce majú novú funkčnú cestu. Po dvoch rokoch Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) úspešne ukončil projekt poľsko – slovenskej spolupráce v celkovej sume 2,76 mil. eur pod názvom „Modernizácia dopravnej infraštruktúry Rajcza – Oščadnica“.
Celkové náklady projektu zrealizovaného na strane slovenského partnera ŽSK v obci Oščadnica boli 1,18 mil. eur. Okrem prínosu do cestovného ruchu v zimnom lyžiarskom stredisku Veľká Rača - Oščadnica zlepší opravená komunikácia i dostupnosť sociálnych služieb v regióne a uľahčí prístup deťom i dospelým k Domovu sociálnych služieb Slniečko v Oščadnici v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. „S poľským partnerom sme sa dohodli, že našou prioritou budú cesty. Verím, že tento projekt, nová cesta a opravené mosty, skvalitnia život obce i turistov, ktorí komunikáciu budú využívať za účelom rekreácie v lyžiarskom stredisku,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. V rámci projektu bola zrekonštruovaná cesta Oščadnica – Lalíky v dĺžke 5,24 km a štyri k nej prislúchajúce mosty.
Investičné práce v rámci projektu boli dokončené 30. 11. 2011.Kvalitnejšia infraštruktúra zatraktívni pohraničie najmä pre turistov. Do budúcnosti má uskutočnenie projektu veľký význam pre poľsko-slovenské pohraničie vzhľadom na možnosť priameho prepojenia poľsko-slovenských území.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.01.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky