18. október 2011

- Deň otvorených dverí žilinskej župy
- Župný deň 2011 - 10 rokov s vami

                      Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

                                         Žilina, 18. október 2011

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v spolupráci s krajským mestom Žilina usporiadal šiesty ročník podujatia Župný deň 2011. Tohtoročný deň otvorených dverí krajskej samosprávy bol výnimočným. Organizátori priblížili občanom právomoci samospráv prenesených zo štátu a spoločne oslávili 10. výročie vzniku samosprávnych krajov, ktoré si budú pripomínať po celý budúci rok.

V rámci súťažno–prezentačného dopoludnia odovzdal predseda ŽSK Juraj Blanár ceny výhercom v súťaži „Podeľ sa o svoj tip na výlet“ a „Dobré správy samosprávy“ s podtitulom ,,...ktorá pre vás mnohé spraví“, do ktorých sa mohli zapojiť študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Žilinský župan ocenil aj obetavú prácu sociálnych pracovníkov a vyslovil im poďakovanie. „Využívame príležitosť župného dňa, aby sme si všimli prácu zamestnancov domovov sociálnych služieb i študentov s dôrazom na to, čo dokázali počas celého roka,“ povedal J. Blanár. Popoludnie na Mariánskom námestí sa nieslo v znamení osláv 10. výročia založenia samosprávnych krajov. Na programe sa podieľali organizácie v pôsobnosti ŽSK. Svoj kumšt predviedli herci Bábkového divadla Žilina, Detský folklórny súbor Stavbárik, klienti domovov sociálnych služieb Synnómia v Žiline a Fantázia v Kysuckom Novom Meste so svojimi divadelnými predstaveniami a žiaci žilinského konzervatória.

Záverečné slovo podujatia patrilo predsedovi ŽSK Jurajovi Blanárovi, ktorý hovoril o rozvíjaní a smerovaní krajskej samosprávy. „Už 10 rokov zveľaďujeme školy, nemocnice, cesty II. a III. triedy, podporujeme kultúru, rozvoj cestovného ruchu a sociálnej oblasti, a hoci je to úloha neľahká, zhostili sme sa jej svedomito pre občanov tohto kraja,“ dodal Blanár.

Ing. Radka Kulaviaková
hovorkyňa ŽSK